Ziggs

Chuyên Gia Chất Nổ

Pháp sư
Sát thương phép
Đường giữa


Cách khắc chế:

Không cho ăn lính Trụ đường Chơi hổ báo đầu trận Khống chế cứng Né kĩ năng

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 536 (+92 mỗi cấp) Hồi máu 6.5 (+0.6 mỗi cấp)
Năng lượng 480 (+23.5 mỗi cấp) Hồi năng lượng 8 (+0.8 mỗi cấp)
Sát thương 54 (+3.1 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.656 (+2 mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0.5 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 325
Giáp 22 (+3.3 mỗi cấp)

Dễ Nổi Điên

Thời gian hồi: 0
Theo chu kỳ, đòn đánh kế tiếp của Ziggs gây thêm sát thương phép. Hồi chiêu giảm mỗi khi Ziggs dùng một kỹ năng.

Bom Nảy

Q
Thời gian hồi: 6 / 5.5 / 5 / 4.5 / 4
Ziggs quẳng ra một trái bom nảy gây {{ totaldamage }} sát thương phép.

Gói Chất Nổ

W
Thời gian hồi: 20 / 18 / 16 / 14 / 12
Ziggs quăng ra một gói thuốc nổ sẽ phát nổ sau 4 giây, hoặc khi Tái kích hoạt kỹ năng này. Nó gây {{ totaldamage }} sát thương phép lên kẻ địch và Hất Văng chúng đi. Ziggs cũng vậy, nhưng không chịu sát thương.

Gói Chất Nổ sẽ ngay lập tức phá hủy trụ còn dưới {{ f1*100 }}% Máu.

Bãi Mìn

E
Thời gian hồi: 16
Ziggs rải ra những quả mìn sẽ phát nổ khi tiếp xúc với kẻ địch, gây {{ totaldamage }} sát thương phépLàm Chậm chúng đi 30/35/40/45/50% trong 1.5 giây. Các quả mìn sẽ tồn tại trong 10 giây.

Siêu Bom Địa Ngục

R
Thời gian hồi: 120 / 95 / 70
Ziggs tung ra vũ khí tối thượng của mình, gây {{ empowereddamage }} sát thương phép ở vùng trung tâm của vụ nổ, hoặc {{ blastdamage }} sát thương phép ở rìa.
Cách khắc chế Ziggs

  • Chớ có giẫm lên mìn của Ziggs! Chúng sẽ làm chậm bạn, tạo cơ hội cho hắn tung những kĩ năng khác lên bạn một cách dễ dàng hơn.
  • Hầu hết các kĩ năng của Ziggs đều có thời gian hồi khá lâu. Do đó hãy cố dạy cho hắn một bài học sau khi hắn đã sử dụng hết bộ kĩ năng của mình.
  • Chiêu cuối Siêu Bom Địa Ngục của Ziggs gây sát thương mạnh tại trung tâm của vụ nổ.