Zac

Vũ Khí Bí Mật

Đấu sĩ
Rừng
Đường trên


Cách khắc chế:

Tạo vết thương sâu Không cho ăn lính Khống chế cứng Chơi hổ báo đầu trận

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 615 (+95 mỗi cấp) Hồi máu 8 (+0.5 mỗi cấp)
Năng lượng 0 (+0 mỗi cấp) Hồi năng lượng 0 (+0 mỗi cấp)
Sát thương 60 (+3.4 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.736 (+1.6 mỗi cấp)
Kháng phép 32 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 340
Giáp 33 (+3.5 mỗi cấp)

Phân Bào

Thời gian hồi: 0
Mỗi khi Zac công kích trúng một kẻ địch bằng kĩ năng của mình, hắn tự tách ra một mẩu của bản thân, thứ có thể tái hấp thu để được hồi Máu. Khi bị hạ gục, Zac tự tách ra làm 4 mảng tế bào, và chúng có thể hợp nhau trở lại. Nếu còn bất kì mảnh nào tồn tại sau 8 giây, hắn sẽ được tái sinh với lượng Máu dựa trên số Máu của các mảng tế bào còn sống. Mỗi mảng tế bào có một lượng phần trăm Máu tối đa của Zac, cũng như cả Giáp và Kháng Phép. Kĩ năng này có 5 phút thời gian hồi.

Bàn Tay Co Giãn

Q
Thời gian hồi: 15 / 13.5 / 12 / 10.5 / 9
Zac kéo dãn cánh tay của mình, gắn nó lên kẻ địch đầu tiên trúng phải để gây {{ damagetooltip }} sát thương phépLàm Chậm chúng trong thoáng chốc. Đòn đánh tiếp theo của Zac được tăng tầm và sẽ gây cùng lượng sát thương cũng như Làm Chậm lên kẻ địch.

Nếu Zac tấn công vào các kẻ địch khác nhau với kỹ năng này, nó sẽ Hất Tung cả hai mục tiêu vào nhau. Khi va chạm, chúng và những kẻ địch xung quanh sẽ chịu {{ damagetooltip }} sát thương phép và bị Làm Chậm trong thoáng chốc.

Chất Bất Ổn

W
Thời gian hồi: 5
Cơ thể của Zac phát nổ, gây sát thương phép tương đương {{ basedamage }} + {{ displaypercentdamage }} Máu tối đa của mục tiêu lên các kẻ địch xung quanh.

Hấp thu Dịch Thể sẽ giảm Hồi chiêu của Kỹ năng này đi 1 giây.

Súng Cao Su

E
Thời gian hồi: 24 / 21 / 18 / 15 / 12
Bắt đầu Tụ lực: Zac kéo căng cơ thể, tụ lực cho một pha phi thân trong 0.9/1/1.1/1.2/1.3 giây.

Thả: Zac bắn mình tới vị trí chỉ định và Hất Tung kẻ địch chịu ảnh hưởng tối đa {{ maxstun }} giây (dựa trên thời gian tụ lực), gây {{ damage }} sát thương phép lên chúng. Zac sẽ tạo thêm số Dịch Thể tương ứng với lượng tướng địch trúng chiêu.

Nảy! Nảy! Nảy

R
Thời gian hồi: 130 / 115 / 100
Nội tại: Nhờ vào Phân Bào, Zac sẽ hồi lại {{ passivehealingtotaltooltip }} Máu mỗi khi hấp thu Dịch Thể.

Kích hoạt: Zac nảy {{ bounces }} lần. Lần nảy đầu tiên khi trúng kẻ địch sẽ Hất chúng về phía sau và gây {{ damageperbounce }} sát thương phép. Các lần nảy sau đó sẽ gây {{ damagepersubsequentbounce }} sát thương phépLàm Chậm kẻ địch đi {{ slowamount*100 }}% trong {{ slowduration }} giây.

Zac nhận thêm tối đa {{ endingms*100 }}% Tốc độ Di chuyển trong thời gian kỹ năng và có thể thi triển Chất Bất Ổn ngay trong khi nảy.
Cách khắc chế Zac

  • Zac được hồi máu từ các mẩu chất nhờn văng ra khỏi hắn. Để ngăn chặn điều đó, bạn có thể giẫm lên chúng để phá hủy.
  • Cố gắng tiêu diệt tất cả những mảnh tế bào hắn phân tách ra để ngăn hắn tái hợp lại bản thân.
  • Câm lặng, làm choáng, trói chân và hất văng lên không đều sẽ ngắt quãng Zac khi hắn đang vận công cho chiêu Súng Cao Su.