Yuumi

Cô Mèo Ma ThuậtCách khắc chế:

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 480 (+70 mỗi cấp) Hồi máu 7 (+0.55 mỗi cấp)
Năng lượng 400 (+45 mỗi cấp) Hồi năng lượng 10 (+0.4 mỗi cấp)
Sát thương 55 (+3.1 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+1 mỗi cấp)
Kháng phép 25 (+0.3 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 330
Giáp 25 (+3 mỗi cấp)

Đánh Ra Khiên

Thời gian hồi: 0
Cứ sau một thời gian, khi Yuumi tấn công một tướng, cô được hồi năng lượng và có một lá chắn đi theo mình, bảo vệ cô và đồng minh cô quấn quýt cùng.

Mũi Tên Thơ Thẩn

Q
Thời gian hồi: 13.5 / 12 / 10.5 / 9 / 7.5 / 6
Yuumi triệu hồi một mũi tên thơ thẩn gây {{ totalmissiledamage }} sát thương phép lên kẻ địch đầu tiên trúng phải. Nếu mũi tên bay {{ afterburnertimetooltip }} giây trước khi trúng đích, nó sẽ gây sát thương phép tương đương {{ empoweredmissiledamage }} cộng {{ currenthealthdamage*100 }}% Máu hiện tại của mục tiêu và Làm Chậm chúng đi {{ slowamount }}% trong {{ slowduration }} giây.

Nếu dùng khi đang Quấn Quýt, Yuumi có thể dùng chuột điều khiển mũi tên.

Như Hình Với Bóng!

W
Thời gian hồi: 0
Nội tại: Yuumi tăng cho bản thân và đồng minh cô Quấn Quýt {{ flatadaptivestats }} + {{ adaptivestatsharing*100 }}% Sức mạnh Thích ứng.

Kích hoạt: Yuumi lướt tới chỗ tướng đồng minh và Quấn Quýt lấy họ. Khi Yuumi đang Quấn Quýt, cô đi theo đồng minh đó và Không Thể Chỉ Định bởi bất kỳ thứ gì ngoài trụ.

Các hiệu ứng Bất Động trên Yuumi khiến Như Hình Với Bóng! mất {{ ccattachlockout }} giây để hồi lại.

Tăng Động

E
Thời gian hồi: 12 / 11 / 10 / 9 / 8
Yuumi hồi cho bản thân {{ totalhealing }} Máu và nhận {{ finalmovespeed }}% Tốc độ Di chuyển cùng {{ attackspeedamount*100 }}% Tốc độ Đánh trong {{ msduration }} giây. Nếu Yuumi đang Quấn Quýt, Kỹ năng này sẽ tăng sức mạnh cho đồng minh.

Chương Cuối

R
Thời gian hồi: 130 / 110 / 90
Yuumi vận {{ ultduration }} giây, bắn ra {{ numberofwaves }} đợt sóng gây {{ totalmissiledamage }} sát thương phép. Tướng trúng {{ wavestoroot }} đợt trở lên sẽ bị Trói chân trong {{ ccduration }} giây.

Yuumi có thể di chuyển và dùng Như Hình Với Bóng!Tăng Động khi đang vận.
Cách khắc chế Yuumi