Yorick

Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn

Pháp sư


Cách khắc chế:

Tạo vết thương sâu Trang bị tăng máu Khống chế cứng Trụ đường Bắn và chạy

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 580 (+100 mỗi cấp) Hồi máu 8 (+0.8 mỗi cấp)
Năng lượng 300 (+60 mỗi cấp) Hồi năng lượng 7.5 (+0.75 mỗi cấp)
Sát thương 62 (+5 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+2 mỗi cấp)
Kháng phép 32 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 340
Giáp 39 (+4 mỗi cấp)

Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn

Thời gian hồi: 0
Đoàn Quân Quỷ Ám: Yorick có thể triệu hồi Ma Sương ra tấn công các kẻ địch gần đó.

Tử Lễ

Q
Thời gian hồi: 7 / 6.25 / 5.5 / 4.75 / 4
Đòn đánh kế tiếp của Yorick gây thêm {{ totaldamage }} sát thương vật lý và hồi lại {{ qheal }} Máu, hoặc {{ empoweredqheal }} Máu nếu Máu của Yorick dưới 50%. Nếu Đòn đánh tiêu diệt được mục tiêu, nó sẽ để lại một nấm mộ.

Khi có từ 3 nấm mộ trở lên ở gần đó và Kỹ năng này đã được sử dụng, Yorick có thể Tái kích hoạt để gọi Ma Sương dậy từ các nấm mộ.

Vòng Tròn Tăm Tối

W
Thời gian hồi: 20 / 18 / 16 / 14 / 12
Yorick triệu hồi một bức tường linh hồn chặn đường kẻ địch, nhưng không chặn đồng minh. Bức tường có thể bị Tấn công, và biến mất sau 2/2/3/3/4 đòn đánh.

Màn Sương Than Khóc

E
Thời gian hồi: 12 / 11 / 10 / 9 / 8
Yorick ném ra một đám Sương Đen gây sát thương phép tương đương 15% Máu hiện tại của kẻ địch, Làm Chậm chúng đi 30% trong 2 giây, và đánh dấu tướng cùng quái rừng trong 4 giây.

Yorick và những trợ thủ đã triệu hồi sẽ nhận 20% Tốc độ Di chuyển khi chạy về hướng mục tiêu bị đánh dấu.

Khúc Ca Hắc Ám

R
Thời gian hồi: 160 / 130 / 100
Yorick triệu hồi Thánh Nữ Sương Mù và {{ rghoulnumbers }} Ma Sương. Thánh Nữ có {{ yorickbigghoulhealth }} Máu, gây {{ yorickbigghouldamage }} sát thương phép, và gọi được Ma Sương từ xác kẻ địch gần đó.

Khi Yorick tấn công mục tiêu bị Thánh Nữ nhắm đến, hắn sẽ gây sát thương phép tương đương {{ rmarkdamagepercent }}% Máu tối đa của chúng. Hiệu ứng này có thời gian hồi là {{ rproccd }} giây.

Sau 10 giây, Yorick có thể Tái kích hoạt Kỹ năng này để giải thoát cho Thánh Nữ, ra lệnh cho linh hồn này đi tới đường gần nhất.
Cách khắc chế Yorick

  • Bạn có thể Trừng Phạt lên Ma Sương và Thánh Nữ Sương Mù.
  • Cố gắng diệt đệ của Yorick trước khi giao chiến với hắn. Ma Sương sẽ biến mất sau một cú đánh thường hoặc phép đơn mục tiêu.
  • Bạn có thể tấn công Vòng Tròn Tăm Tối để phá vỡ tường.