Yone

Kẻ Về Từ Cõi ChếtCách khắc chế:

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 550 (+85 mỗi cấp) Hồi máu 7.5 (+0.75 mỗi cấp)
Năng lượng 500 (+0 mỗi cấp) Hồi năng lượng 0 (+0 mỗi cấp)
Sát thương 60 (+2 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+3.5 mỗi cấp)
Kháng phép 32 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 345
Giáp 28 (+3.4 mỗi cấp)

Đạo Của Kẻ Săn

Thời gian hồi: 0
Yone gây sát thương phép ở mỗi đòn Tấn công thứ hai. Bên cạnh đó, tỉ lệ chí mạng cũng được tăng.

Tử Kiếm

Q
Thời gian hồi: 4
Yone đâm kiếm về phía trước, gây {{ qdamage }} sát thương vật lý.

Khi trúng, cho một cộng dồn trong {{ buffduration }} giây. Ở hai cộng dồn, kỹ năng này giúp Yone lướt về phía trước cùng một cơn gió, Hất Tung kẻ địch trong {{ q3knockupduration }} giây và gây {{ qdamage }} sát thương vật lý.

Trảm Hồn

W
Thời gian hồi: 16
Yone chém về phía trước, gây sát thương vật lý bằng {{ basedamage*0.5 }} + {{ maxhealthdamage*50 }}% Máu tối đasát thương phép bằng {{ basedamage*0.5 }} + {{ maxhealthdamage*50 }}% Máu tối đa của mục tiêu.

Khi sử dụng chính xác, Yone sẽ nhận {{ wshield }} Lá Chắn trong {{ shieldduration }} giây. Giá trị của Lá Chắn sẽ tăng thêm với mỗi tướng trúng chiêu.

Xuất Hồn

E
Thời gian hồi: 22 / 19 / 16 / 13 / 10
Yone vào trạng thái linh hồn trong {{ returntimer }} giây, để lại thể xác phía sau suốt thời gian hiệu lực và nhận {{ startingms*100 }}% Tốc độ Di chuyển tăng dần.

Khi kết thúc dạng linh hồn, Yone quay trở lại thể xác và gây thêm sát thương tương đương {{ deathmarkpercent*100 }}% tổng sát thương gây lên tướng trong thời gian này. Bạn có thể Tái Kích Hoạt kỹ năng khi ở dạng linh hồn.

Tái Kích Hoạt: Kết thúc sớm dạng linh hồn.

Đoạt Mệnh

R
Thời gian hồi: 120 / 100 / 80
Yone tung ra cú chém đoạt mệnh lên tất cả kẻ địch nằm trên đường thẳng, và gây {{ tooltipdamage }} sát thương vật lý + {{ tooltipdamage }} sát thương phép, dịch chuyển ra phía sau kẻ địch cuối cùng trúng chiêu và Hất Tung mục tiêu về phía mình.
Cách khắc chế Yone