Xin Zhao

Tể Tướng DemaciaCách khắc chế:

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 570 (+92 mỗi cấp) Hồi máu 8 (+0.7 mỗi cấp)
Năng lượng 274 (+55 mỗi cấp) Hồi năng lượng 7.26 (+0.45 mỗi cấp)
Sát thương 66 (+3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.645 (+3.5 mỗi cấp)
Kháng phép 32 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 345
Giáp 35 (+3.5 mỗi cấp)

Quyết Đoán

Thời gian hồi: 0
Mỗi đòn đánh thứ ba gây thêm sát thương và hồi máu cho Xin Zhao.

Liên Hoàn Tam Kích

Q
Thời gian hồi: 7 / 6.5 / 6 / 5.5 / 5
3 Đòn đánh kế tiếp của Xin Zhao gây thêm {{ bonusdamage }} sát thương vật lý và giúp giảm Hồi chiêu của các Kỹ năng khác đi 1 giây. Đòn đánh thứ ba cũng sẽ Hất Tung kẻ địch trong 0.75 giây.

Phong Lôi Thương

W
Thời gian hồi: 12 / 11 / 10 / 9 / 8
Xin Zhao quét thương, gây {{ slashdamage }} sát thương vật lý, sau đó đâm, gây {{ thrustdamage }} sát thương vật lýLàm Chậm kẻ địch đi 50% trong 1.5 giây.

Can Trường

E
Thời gian hồi: 12
Xin Zhao lao vào một kẻ địch, gây {{ chargedamage }} sát thương phép lên cả các kẻ địch ở gần và Làm Chậm chúng đi 30% trong 0.5 giây.

Xin Zhao cũng tăng cho bản thân 40/45/50/55/60% Tốc độ Đánh trong 5 giây.

Bán Nguyệt Thương

R
Thời gian hồi: 120 / 110 / 100
Xin Zhao vung thanh trường thương ra xung quanh, gây sát thương vật lý tương đương {{ totaldamage }} cộng {{ percentcurrenthealthdamage*100 }}% Máu hiện tại của mục tiêu và Đẩy Lùi tất cả kẻ địch khác ngoại trừ kẻ địch cuối cùng mà Xin Zhao Tấn công hoặc nhắm tới bằng Can Trường.

Sau đó, Xin Zhao trở nên miễn nhiễm với sát thương từ kẻ địch ở ngoài Bán Nguyệt Thương gây ra trong {{ missiledefensebaseduration }} giây. Mỗi Đòn đánh và Kỹ năng sẽ kéo dài thời gian hiệu lực của hiệu ứng này lên {{ bonusdurationperswing }} giây.
Cách khắc chế Xin Zhao

  • Xin Zhao là một kẻ bắt đầu cuộc chiến khá mạnh nhờ khả năng xông thẳng vào lòng địch rồi gây sát thương lên tất cả kẻ địch cạnh hắn bằng chiêu cuối. Hãy cố tản ra đến khi hắn đã sử dụng chiêu cuối.
  • Xin Zhao phụ thuộc khá nhiều vào kĩ năng Liên Hoàn Tam Kích để gây sát thương và giảm thời gian hồi chiêu, do đó hãy ngăn hắn kết thúc được chuỗi kết hợp chiêu.