Ngộ Không

Hầu Vương

Sát thương vật lý
Đấu sĩ
Rừng
Đường trên


Cách khắc chế:

Không cho ăn lính Bắn và chạy Trụ đường Đẩy bật lại Khống chế cứng

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 435 (+85 mỗi cấp) Hồi máu 5.1 (+0.65 mỗi cấp)
Năng lượng 202 (+38 mỗi cấp) Hồi năng lượng 6.95 (+0.65 mỗi cấp
Sát thương 54.5 (+3.2 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.658 (+3% mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 345
Giáp 19 (+3.5 mỗi cấp)

Mình Đồng Da Sắt

Pa
Thời gian hồi:

Tăng giáp và kháng phép của Ngộ Không dựa trên số tướng địch ở quanh hắn.

Thiết Bảng Ngàn Cân

Q
Thời gian hồi: 9 / 8 / 7 / 6 / 5
Tiêu hao: 40/40/40/40/40 Năng lượng
Khoảng cách: Bản thân

Đòn đánh kế tiếp của Ngộ Không gây thêm sát thương vật lí và giảm giáp kẻ địch trong thời gian ngắn.

Đòn đánh kế tiếp của Ngộ Không nhận thêm 125 Tầm Đánh, gây 30/60/90/120/150 (+110% sát thương vật lý) sát thương vật lí và giảm Giáp của mục tiêu đi 10/15/20/25/30% trong 3 giây.

Chim Mồi

W
Thời gian hồi: 18 / 16 / 14 / 12 / 10
Tiêu hao: 50/55/60/65/70 Năng lượng
Khoảng cách: Bản thân

Ngộ Không tàng hình trong 1.5 giây. Để lại một phân thân không thể điều khiển và gây sát thương phép lên kẻ địch xung quanh nó sau 1.5 giây.

Ngộ Không trở nên tàng hình trong 1.5 giây. Đồng thời hắn để lại một ảo ảnh không thể điều khiển phía sau gây 70/115/160/205/250 (+60% sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên những kẻ địch gần nó sau 1.5 giây.

Cân Đẩu Vân

E
Thời gian hồi: 8 / 8 / 8 / 8 / 8
Tiêu hao: 45/50/55/60/65
Khoảng cách: 650

Ngộ Không phóng tới kẻ địch và phân thân tấn công tiếp 2 kẻ địch gần đấy, gây sát thương vật lí lên chúng.

Ngộ Không lao đến một mục tiêu kẻ địch và phân ra các ảo ảnh tấn công thêm 2 kẻ địch cạnh mục tiêu chính, gây 60/105/150/195/240 (+80% sát thương vật lý cộng thêm) sát thương vật lí. Sau khi đánh trúng mục tiêu, Ngộ Không nhận thêm 30/35/40/45/50% Tốc độ đánh trong 4 giây.

Lốc Xoáy

R
Thời gian hồi: 120 / 105 / 90
Tiêu hao: 100/100/100 Năng lượng
Khoảng cách: 315

Ngộ Không làm cho thanh thiết bản dài ra rồi múa nó quanh bản thân, gây sát thương và hất tung kẻ địch lên. Ngộ Không tăng tốc độ trong lúc xoay.

Ngộ Không niệm phép khiến thanh thiết bảng dài ra, dài ra rồi vung nó múa quanh bản thân, gây 20/110/200 (+110% sát thương vật lý) sát thương vật lí mỗi giây và hất tung những kẻ địch trúng chiêu lên không. Ngộ Không được tăng tốc độ trong thời gian hiệu lực. Kéo dài trong 4 giây
Cách khắc chế Ngộ Không

["Avoid clumping up so that Wukong won't be able to use his ultimate to its full potential.<\/span>"]