Warwick

Quái Thú Sổng Chuồng

Pháp sư


Cách khắc chế:

Tạo vết thương sâu Khống chế cứng Cướp bùa xanh Trang bị hồi phục Bắn và chạy Xâm lăng rừng Đẩy bật lại

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 550 (+85 mỗi cấp) Hồi máu 4 (+0.75 mỗi cấp)
Năng lượng 280 (+35 mỗi cấp) Hồi năng lượng 7.47 (+0.58 mỗi cấp)
Sát thương 65 (+3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.638 (+2.3 mỗi cấp)
Kháng phép 32 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 335
Giáp 33 (+3.2 mỗi cấp)

Đói Khát

Thời gian hồi: 0
Đòn đánh của Warwick gây thêm sát thương phép. Nếu Warwick còn dưới 50% máu, hắn hồi lại lượng tương ứng. Nếu Warwick còn dưới 25% máu, hồi máu nhân ba.

Cắn Xé

Q
Thời gian hồi: 6
Nhấn: Warwick lao tới và cắn, gây sát thương phép tương đương {{ basebitedamage }} cộng 6/7/8/9/10% Máu tối đa của mục tiêu và hồi lại Máu dựa trên 30/45/60/75/90% lượng sát thương gây ra.

Giữ: Warwick xồ tới và kẹp mạnh hàm răng sắc nhọn, nhảy ra sau mục tiêu. Khi đang khóa mục tiêu với hàm của mình, Warwick sẽ bám theo mọi hành động di chuyển của mục tiêu. Sau khi thả nút, nó gây một lượng sát thương tương đương và hồi máu.

Mùi Máu

W
Thời gian hồi: 120 / 105 / 90 / 75 / 60
Nội tại: Warwick có thể đánh hơi thấy những tướng còn dưới 50% Máu, nhận 35/40/45/50/55% Tốc độ Di chuyển về phía chúng và có thêm 70/80/90/100/110% Tốc độ Đánh khi tấn công mục tiêu này. Những chỉ số cộng thêm sẽ gấp ba khi kẻ địch còn dưới 20% Máu.

Kích hoạt: Warwick có thể thoáng đánh hơi tất cả kẻ địch, nhận chỉ số từ nội tại Kỹ năng lên kẻ địch gần nhất trong 8 giây, không cần xét yếu tố Máu. Warwick sẽ không thể sử dụng Kỹ năng này trong giao tranh với tướng.

Gầm Thét

E
Thời gian hồi: 15 / 14 / 13 / 12 / 11
Warwick nhận 35/40/45/50/55% giảm sát thương trong 2.5 giây. Sau khi kết thúc, Warwick hú lên, Hoảng sợ kẻ địch ở gần trong 1 giây. Warwick có thể Tái kích hoạt để kết thúc Kỹ năng sớm hơn.

Khóa Chết

R
Thời gian hồi: 110 / 90 / 70
Warwick nhảy đi một quãng lớn, tỉ lệ theo Tốc độ Di chuyển, Áp Chế tướng đầu tiên chạm phải và tấn công chúng trong {{ rduration }} giây. Nó gây {{ damagecumulative }} sát thương phép trong thời gian hiệu lực và áp dụng hiệu ứng Đòn Đánh 3 lần. Warwick hồi lại Máu dựa trên 100% lượng sát thương gây ra trong thời gian hiệu lực.
Cách khắc chế Warwick

  • Đòn đánh của Warwick hồi máu cho hắn khi hắn còn thấp máu. Giữ khống chế lại cho thời khắc kết liễu nhé.
  • Warwick mạnh hơn khi đối đầu với những kẻ địch thấp máu. Để ý máu của bạn để hạn chế hắn.
  • Tầm chiêu cuối của Warwick gia tăng theo tốc độ di chuyển.