Volibear

Bão Tố Cuồng Nộ

Sát thương vật lý
Đấu sĩ
Rừng
Đường trên


Cách khắc chế:

Tạo vết thương sâu Trang bị tăng máu Không cho ăn lính Khống chế cứng Đẩy bật lại Trụ đường Chơi hổ báo đầu trận Xâm lăng rừng Bắn và chạy

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 580 (+90 mỗi cấp) Hồi máu 9 (+0.75 mỗi cấp)
Năng lượng 350 (+70 mỗi cấp) Hồi năng lượng 6.25 (+0.5 mỗi cấp)
Sát thương 60 (+3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+2 mỗi cấp)
Kháng phép 32 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 340
Giáp 31 (+4 mỗi cấp)

Bão Tố Cuồng Nộ

Thời gian hồi: 0
Các đòn tấn công và kỹ năng sẽ tăng Tốc độ Đánh cho Volibear, rồi sau đó cường hóa nó, giúp gây thêm sát thương phép ở mỗi Đòn lên kẻ địch gần kề.

Sấm Động

Q
Thời gian hồi: 14 / 13 / 12 / 11 / 10
Volibear nhận {{ minspeedcalc }} Tốc độ Di chuyển, gấp đôi tới {{ maxspeedcalc }} về phía tướng địch trong {{ duration }} giây. Khi kích hoạt, Đòn đánh thường kế tiếp của Volibear sẽ gây {{ calculateddamage }} sát thương vật lýLàm Choáng mục tiêu trong {{ stunduration }} giây.

Volibear trở nên cuồng loạn nếu kẻ địch làm Bất động ngài trước khi ngài Làm Choáng một mục tiêu, nó sẽ kết thúc sớm Kỹ năng và hoàn lại thời gian hồi chiêu.

Điên Cuồng Cắn Xé

W
Thời gian hồi: 5
Volibear vồ kẻ địch, gây {{ totaldamagetooltip }} sát thương vật lý và đánh dấu chúng trong {{ markduration }} giây.

Nếu Kỹ năng này được sử dụng lên mục tiêu bị đánh dấu, sát thương của nó sẽ tăng thêm {{ empowereddamagetooltip }} và hồi lại {{ baseheal }} cộng {{ healpercent*100 }}% Máu đã mất cho Volibear.

Gọi Bão

E
Thời gian hồi: 15
Volibear triệu hồi mây giông sấm sét, gây sát thương phép tương đương {{ totaldamagetooltip }} cộng {{ percentdamage*100 }}% Máu tối đa của kẻ địch và Làm Chậm chúng đi {{ slowamount*100 }}% trong {{ slowduration }} giây.

Nếu Volibear ở trong vùng sấm sét, ngài nhận một Lá Chắn tương đương {{ shieldapratiotooltip }} cộng {{ shieldamount*100 }}% Máu tối đa trong {{ shieldduration }} giây.

Lôi Thần Giáng Thế

R
Thời gian hồi: 160 / 140 / 120
Volibear biến hình và nhảy, nhận {{ healthamount }} Máu, {{ bonusattackrange }} Tầm Đánh trong {{ transformduration }} giây.

Khi đáp xuống, Volibear xé toạc mặt đất, Vô hiệu hóa trụ bảo vệ của địch ở gần trong {{ towerdisableduration }} giây và gây {{ towerdamagetooltip }} sát thương vật lý lên chúng. Kẻ địch ở gần cũng sẽ bị làm chậm {{ slowamount*100 }}%, giảm dần trong 1 giây. Những kẻ địch ở dưới vị trí Volibear nhảy tới sẽ chịu {{ sweetspotdamagetooltip }} sát thương vật lý.




Cách khắc chế Volibear