Vel'Koz

Con Mắt Hư Không

Hỗ trợ
Sát thương phép
Đường giữa
Đường dưới


Cách khắc chế:

Không cho ăn lính Né kĩ năng Trụ đường Cướp bùa xanh Khống chế cứng

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 520 (+88 mỗi cấp) Hồi máu 5.5 (+0.55 mỗi cấp)
Năng lượng 469 (+21 mỗi cấp) Hồi năng lượng 8 (+0.8 mỗi cấp)
Sát thương 55 (+3.1416 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+1.36 mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0.5 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 340
Giáp 22 (+3.5 mỗi cấp)

Phân Rã Hữu Cơ

Thời gian hồi: 0
Các kỹ năng cơ bản của Vel'Koz đặt Phân Rã Hữu Cơ lên kẻ địch khi trúng đích. Nếu tích đủ 3 điểm cộng dồn, kẻ địch sẽ phải chịu một lượng sát thương chuẩn.

Phân Hạch Plasma

Q
Thời gian hồi: 7
Vel'Koz bắn ra tia plasma gây {{ totaldamage }} sát thương phépLàm Chậm kẻ địch đi {{ slowamount*100 }}% giảm dần trong {{ slowduration }} giây. Ở cuối tầm kỹ năng, khi trúng mục tiêu, hoặc khi Tái kích hoạt, tia plasma sẽ tách đôi ra làm hai theo góc 90 độ.

Hạ gục một đơn vị với kỹ năng này sẽ hồi lại {{ tooltipmanarefund }} Năng Lượng.

Vết Rách Hư Không

W
Thời gian hồi: 1.5
Vel'Koz mở ra một vết rách dẫn tới vùng hư không, gây {{ initialdamage }} sát thương phép. Vùng ảnh hưởng sau đó phát nổ, gây {{ secondarydamage }} sát thương phép.

Kỹ năng có 2 điểm tích trữ (hồi lại điểm mỗi {{ ammorechargetime }} giây).

Phá Vỡ Kết Cấu

E
Thời gian hồi: 16 / 15 / 14 / 13 / 12
Vel'Koz phá vỡ kết cấu của một khu vực ở gần, khiến nó phát nổ, Hất Tung kẻ địch chịu ảnh hưởng trong 0.75 giây và gây {{ totaldamage }} sát thương phép. Kẻ địch ở gần Vel'Koz sẽ bị Đẩy Lùi thay vì Hất Tung.

Tia Phân Hủy Sự Sống

R
Thời gian hồi: 120 / 100 / 80
Vel'Koz vận sức phóng ra một luồng tia năng lượng chạy theo trỏ chuột, gây tổng cộng {{ totaldamage }} sát thương phép trong 2.5 giây và Làm Chậm kẻ địch đi 20%. Kỹ năng này sẽ gây sát thương chuẩn lên kẻ địch mới chịu sát thương từ Phân Rã Hữu Cơ.

Kẻ địch sẽ nhận cộng dồn Phân Rã theo chu kỳ nhất định khi đứng trong tia năng lượng.
Cách khắc chế Vel'Koz

  • Vel'Koz trở nên cực kì nguy hiểm khi để mặc nó một mình trong các cuộc chiến. Hãy cố tập trung hỏa lực để hạ gục nó càng sớm càng tốt.
  • Vel'Koz không sở hữu độ cơ động cao, do đó rất dễ bị tập kích tiêu diệt.
  • Tia Phân Hủy Sự Sống có thể bị ngắt quãng bởi làm choáng, câm lặng, và cả hất lên không.