Udyr

Lữ Khách Tinh Linh

Sát thương vật lý
Đấu sĩ
Rừng
Đường trên


Cách khắc chế:

Trang bị hồi phục Không cho ăn lính Bắn và chạy Trụ đường Khống chế cứng

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 594 (+99 mỗi cấp) Hồi máu 6 (+0.75 mỗi cấp)
Năng lượng 271 (+50 mỗi cấp) Hồi năng lượng 7.5 (+0.45 mỗi cấp)
Sát thương 66 (+5 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.658 (+2.67 mỗi cấp)
Kháng phép 32 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 350
Giáp 34 (+4 mỗi cấp)

Linh Hầu

Thời gian hồi: 0
Udyr nhận cộng dồn tăng Tốc độ Di chuyển và Tốc độ Đánh sau khi sử dụng một Kỹ năng. Udyr có bốn kỹ năng cơ bản có thể sử dụng để đổi giữa các Thế Võ. Đổi Thế Võ sẽ ngay lập tức kết thúc cả phần nội tại lẫn hiệu ứng đòn đánh của Thế Võ trước đó.

Võ Hổ

Q
Thời gian hồi: 6
Thế Võ: Đòn đánh tiếp theo và mỗi Đòn đánh thứ ba sau đó của Udyr sẽ mang hiệu ứng Hổ Vồ, gây thêm {{ totaldamagetooltip }} sát thương vật lý trong 2 giây. Các đòn Hổ Vồ sau đòn đầu tiên trên cùng mục tiêu sẽ tái tạo lại hiệu ứng và lập tức gây lượng sát thương còn lại trước đó lên kẻ địch.

Kích hoạt: Udyr nhận 30/40/50/60/70/80% Tốc độ Đánh trong 5 giây.

Võ Rùa

W
Thời gian hồi: 6
Thế Võ: Đòn đánh đầu tiên và mỗi Đòn đánh thứ ba sau đó của Udyr sẽ giúp ông hồi lại {{ totalhealtooltip }} Máu, tăng lên {{ empoweredhealtooltip }} dựa trên máu đã mất của Udyr.

Kích hoạt: Udyr nhận {{ totalshieldtooltip }} Lá Chắn trong 5 giây.

Võ Gấu

E
Thời gian hồi: 6
Thế Võ: Đòn đánh của Udyr Làm Choáng kẻ địch trong 1 giây. Hiệu ứng này không thể xảy ra trên cùng mục tiêu trong vòng 5 giây.

Kích hoạt: Udyr nhận 15/20/25/30/35/40% Tốc độ Di chuyển và đi xuyên các đơn vị trong 2/2.25/2.5/2.75/3/3.25 giây.

Võ Phượng Hoàng

R
Thời gian hồi: 6
Thế Võ: Đòn đánh đầu tiên và mỗi Đòn đánh thứ ba sau đó của Udyr sẽ phóng luồng lửa về phía mục tiêu, gây {{ totalconedamage }} sát thương phép.

Kích hoạt: Udyr phát ra những đợt sóng lửa, gây {{ totalaoedamagetooltip }} sát thương phép lên các kẻ địch gần kề trong {{ phoenixaoeduration }} giây.
Cách khắc chế Udyr

  • Người chơi Udyr thường khởi đầu bằng cách đi rừng và chỉ xuất hiện ở đường chính khi đi săn. Hãy cắm mắt ở những vị trí then chốt.
  • Khi chiếc khiên Võ Rùa hết hiệu lực, hắn khá yếu đối với các tướng khác.
  • Một số người chơi Udyr mua các trang bị tăng giáp, máu hoặc kháng phép để trở nên dai sức hơn. Nếu vậy, hãy tập trung tiêu diệt những đồng đội yếu ớt hơn của hắn.