Taric

Tấm Khiên Valoran

Pháp sư


Cách khắc chế:

Tạo vết thương sâu Trang bị tăng máu Trang bị hồi phục Khống chế cứng Đẩy bật lại Bắn và chạy Chơi hổ báo đầu trận

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 575 (+85 mỗi cấp) Hồi máu 6 (+0.5 mỗi cấp)
Năng lượng 300 (+60 mỗi cấp) Hồi năng lượng 8.5 (+0.8 mỗi cấp)
Sát thương 55 (+3.5 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+2 mỗi cấp)
Kháng phép 32 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 340
Giáp 40 (+3.4 mỗi cấp)

Can Đảm

Thời gian hồi: 0
Dùng kỹ năng cường hóa 2 đòn đánh kế tiếp của Taric, gây thêm sát thương phép, giảm hồi chiêu kỹ năng, và đánh liên tiếp.

Ánh Sáng Tinh Tú

Q
Thời gian hồi: 3
Nội tại: Nhận một cộng dồn (tối đa 1/2/3/4/5) sau mỗi {{ stackcooldown }} giây và khi sử dụng chính xác Đòn đánh từ Can Đảm.

Kích hoạt: Sử dụng toàn bộ cộng dồn để hồi lại {{ healingperstack }} Máu với mỗi cộng dồn cho tướng đồng minh ở gần ({{ maxstackhealing }} khi có 1/2/3/4/5 cộng dồn).

Pháo Đài Kiên Cố

W
Thời gian hồi: 15
Nội tại: Kỹ năng của Taric cũng sẽ thi triển từ vị trí tướng đồng minh được đánh dấu. Tăng cho Taric và đồng minh đánh dấu {{ bonusarmor }} Giáp.

Kích hoạt: Taric bảo hộ một tướng đồng minh, tạo cho họ và bản thân Lá Chắn tương đương 8/9/10/11/12% Máu tối đa của đồng minh trong 2.5 giây và đánh dấu họ cho đến khi một mục tiêu mới được chọn.

Chói Lóa

E
Thời gian hồi: 17 / 16 / 15 / 14 / 13
Taric triệu gọi một luồng sáng tinh tú, phát nổ sau 1 giây để gây {{ totaldamage }} sát thương phépLàm Choáng kẻ địch trong 1.25 giây.

Vũ Trụ Rạng Ngời

R
Thời gian hồi: 180 / 150 / 120
Taric kêu gọi sự bảo vệ từ thiên đường. Sau {{ initialdelay }} giây, các tướng đồng minh ở gần sẽ trở nên bất tử trong {{ invulnduration }} giây.
Cách khắc chế Taric

  • Chiêu cuối của Taric, Vũ Trụ Rạng Ngời, có thời gian chờ lâu trước khi hiệu lực. Cố gắng đánh giá thật nhanh xem nên rút lui hay cố gắng hạ gục đồng minh của anh ta trong lúc đó.
  • Taric giảm hồi chiêu các kỹ năng cơ bản bằng đòn đánh thường với Can Đảm. Cố gắng thả diều anh ta trong giao tranh và cấu rỉa khi anh ta lại gần đợt lính ở đường.