Soraka

Tinh Nữ

Pháp sư


Cách khắc chế:

Tạo vết thương sâu Trang bị hồi phục Khống chế cứng Chơi hổ báo đầu trận

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 535 (+74 mỗi cấp) Hồi máu 2.5 (+0.5 mỗi cấp)
Năng lượng 425 (+40 mỗi cấp) Hồi năng lượng 11.5 (+0.4 mỗi cấp)
Sát thương 50 (+3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+2.14 mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0.5 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 325
Giáp 32 (+3.8 mỗi cấp)

Cứu Rỗi

Thời gian hồi: 0
Soraka chạy nhanh hơn khi hướng về đồng minh thấp máu ở gần.

Vẫn Tinh

Q
Thời gian hồi: 8 / 7 / 6 / 5 / 4
Soraka gọi sao rơi xuống, gây {{ totaldamage }} sát thương phépLàm Chậm kẻ địch đi {{ movespeedslow*100 }}% trong {{ slowduration }} giây.

Nếu trúng tướng địch, Soraka được Hồi Sức, hồi lại {{ totalhot }} Máu trong {{ hotduration }} giây và nhận {{ movespeedhaste*100 }}% Tốc độ Di chuyển giảm dần trong thời gian tương đương.

Tinh Tú Hộ Mệnh

W
Thời gian hồi: 6 / 5 / 4 / 3 / 2
Soraka hồi lại {{ totalheal }} Máu cho một tướng đồng minh khác.

Nếu Soraka ảnh hưởng bởi Hồi Sức, thì Máu tiêu hao sẽ giảm đi {{ percenthealthcostrefund*100 }}%, và mục tiêu sẽ nhận Hồi Sức trong {{ spell.sorakaq:hotduration }} giây.

Điểm Phân Cực

E
Thời gian hồi: 20 / 19 / 18 / 17 / 16
Soraka tạo ra vùng tinh vân gây {{ totaldamage }} sát thương phép. Vùng ma thuật này tồn tại trong {{ rootdelay }} giây, Câm Lặng kẻ địch bên trong. Khi vùng ảnh hưởng này biến mất, kẻ địch ở đó bị Trói Chân trong {{ rootduration }} giây và chịu {{ totaldamage }} sát thương phép.

Nguyện Ước

R
Thời gian hồi: 160 / 145 / 130
Soraka kêu gọi sức mạnh thần thánh để hồi {{ healingcalc }} Máu cho tất cả Tướng đồng minh, không quan tâm khoảng cách. Hồi máu tăng lên {{ ampedhealing }} trên mục tiêu dưới 40% Máu.
Cách khắc chế Soraka

  • Tập trung tiêu diệt Soraka nếu cô ta lỡ bước lên tiền tuyến trong các cuộc đụng độ để hồi máu cho đồng đội
  • Hãy lưu tâm đến thời gian hồi rất lâu của kĩ năng Điểm Phân Cực nếu Soraka có lỡ sử dụng nó để quấy rối.
  • Nên cân nhắc chuyển mục tiêu sang hạ gục Soraka thay vì đơn vị cô ta cố cứu vớt.