Skarner

Bọ Cạp Kim Cương

Sát thương vật lý
Đấu sĩ
Rừng


Cách khắc chế:

Trang bị hồi phục Khống chế cứng Xâm lăng rừng Bắn và chạy

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 580 (+85 mỗi cấp) Hồi máu 9 (+0.85 mỗi cấp)
Năng lượng 320 (+60 mỗi cấp) Hồi năng lượng 7.2 (+0.45 mỗi cấp)
Sát thương 65 (+4.5 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+2.1 mỗi cấp)
Kháng phép 32 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 335
Giáp 38 (+3.8 mỗi cấp)

Tháp Tinh Thể

Thời gian hồi: 0
Sự hiện diện của Skarner làm tinh thể xuất hiện ở một số điểm cố định trên bản đồ. Những Tháp Tinh Thể này có thể bị chiếm giữ bởi cả 2 đội. Khi ở gần những Tháp Tinh Thể của đội mình, Skarner được gia tăng tốc độ di chuyển, tốc độ đánh, và hồi năng lượng nhiều hơn.

Nhát Chém Tinh Thể

Q
Thời gian hồi: 3.5 / 3.25 / 3 / 2.75 / 2.5
Nội tại: Đòn đánh lên tướng giảm Hồi chiêu của Kỹ năng này đi {{ tooltipchampioncdreducer }} giây. Còn đánh lên lính sẽ giảm đi {{ tooltipminioncdreducer }} giây.

Kích hoạt: Skarner tung ra cú chém, gây sát thương vật lý tương đương {{ qdamagecalc }} cộng {{ qbonusdamage }}% Máu tối đa của mục tiêu lên những kẻ địch ở gần. Nếu có ít nhất một kẻ địch trúng chiêu, Skarner sẽ được cường hóa trong 5 giây. Khi cường hóa, Kỹ năng này gây thêm sát thương phép tương đương {{ bonusqdamagecalc }} cộng {{ qbonusdamage }}% Máu tối đa của kẻ địch.

Lớp Vỏ Tinh Thể

W
Thời gian hồi: 13 / 12.5 / 12 / 11.5 / 11
Skarner nhận {{ totalshield }} Lá Chắn trong 6 giây. Khi kích hoạt, Skarner được tăng 8/10/12/14/16% Tốc độ Di chuyển, tăng tối đa 16/20/24/28/32% Tốc độ Di chuyển trong 3 giây.

Đuôi Bọ Cạp

E
Thời gian hồi: 14 / 13.5 / 13 / 12.5 / 12
Nội tại: Sử dụng dấu ấn của Kỹ năng này hoặc Giam Cầm sẽ giảm Hồi chiêu của nó đi bằng với lượng thời gian khống chế.

Kích hoạt: Skarner bắn ra luồng năng lượng tinh thể, gây {{ totalmagicdamage }} sát thương phép, Làm Chậm kẻ địch đi 30/35/40/45/50% trong 2.5 giây, và đánh dấu chúng trong 5 giây. Đòn đánh tiếp theo của Skarner lên kẻ địch bị đánh dấu sẽ sử dụng dấu ấn này để gây thêm 30/50/70/90/110 sát thương vật lýLàm Choáng chúng trong 1.25 giây.

Giam Cầm

R
Thời gian hồi: 120 / 100 / 80
Skarner dùng đuôi đâm một tướng địch, Áp Chế chúng trong {{ rduration }} giây, gây {{ physicaldamage }} sát thương vật lý{{ magicdamage }} sát thương phép ở đầu lẫn cuối hiệu ứng. Khi đang Áp Chế kẻ địch, Skarner có thể di chuyển và kéo nạn nhân của mình đi theo.
Cách khắc chế Skarner

  • Skarner không thể làm gì bạn nếu bạn đứng cách xa khỏi tầm với quá ngắn của hắn!
  • Tốc độ Di chuyển của Skarner chỉ được gia tăng khi chiêu Lớp Vỏ Tinh Thể của hắn còn tồn tại. Hãy tấn công hắn để phá hủy sự tăng tốc đó.
  • Skarner sẽ trở nên nguy hiểm rất nhiều nếu đứng trong vùng tác động của Tháp Tinh Thể đội mình. Hãy cố chiếm Tháp Tinh Thể trước nếu bạn phải giao tranh ở khu vực đó.