Sivir

Nữ Chúa Chiến Trường

Sát thương vật lý
Đấu sĩ
Đường dưới


Cách khắc chế:

Không cho ăn lính Khống chế cứng Né kĩ năng Trụ đường

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 562 (+90 mỗi cấp) Hồi máu 3.25 (+0.55 mỗi cấp)
Năng lượng 325 (+50 mỗi cấp) Hồi năng lượng 8 (+0.9 mỗi cấp)
Sát thương 63 (+3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+1.6 mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0.5 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 335
Giáp 26 (+3.25 mỗi cấp)

Bước Chân Thần Tốc

Thời gian hồi: 0
Sivir nhận thêm Tốc độ Di chuyển mỗi khi tấn công tướng địch.

Gươm Boomerang

Q
Thời gian hồi: 7
Sivir phóng gươm thập tự của mình, gây {{ totaldamage }} sát thương vật lý lên tất cả kẻ địch nó đi qua trước khi quay trở lại, gây sát thương lần hai. Kỹ năng này gây ít hơn {{ falloffratio*100 }}% sát thương với mỗi mục tiêu không phải tướng trúng phải, giảm xuống tối thiểu {{ falloffminimum*100 }}%.

Nảy Bật

W
Thời gian hồi: 12 / 10.5 / 9 / 7.5 / 6
{{ bounceattacks }} Đòn đánh kế tiếp của Sivir sẽ nảy sang các kẻ địch ở gần, gây {{ firsttargetdamage }} sát thương vật lý lên mục tiêu đầu tiên và {{ bouncedamage }} sát thương vật lý lên những mục tiêu phụ phía sau.

Nếu Đòn đánh ban đầu chí mạng lên mục tiêu đầu tiên, mọi Đòn đánh nảy bật sau đó đều có chí mạng.

Khiên Chống Phép

E
Thời gian hồi: 22 / 19 / 16 / 13 / 10
Sivir tạo ra một lớp lá chắn ma thuật trong 1.5 giây giúp chặn lại một Kỹ năng kế tiếp của kẻ địch. Nếu chặn được thành công một Kỹ năng, Sivir nhận lại 110/120/130/140/150 Năng Lượng.

Săn Đuổi

R
Thời gian hồi: 120 / 100 / 80
Nội tại: Sivir nhận {{ ricochetattackspeed*100 }}% Tốc độ Đánh khi Nảy Bật còn trong thời gian kích hoạt.

Kích hoạt: Sivir dẫn dắt đồng đội trong {{ ultduration }} giây, giúp tất cả đồng minh ở gần tăng {{ maxms }}% Tốc độ Di chuyển giảm dần trong {{ maxmsduration }} giây.
Cách khắc chế Sivir

  • Chiêu Gươm Boomerang tiêu hao rất lớn. Nếu bạn bị trúng lần đầu, hãy di chuyển để né lần chiêu quay lại.
  • Sivir là một tướng đẩy khỏe, đừng để cô ta quá thoải mái ở một đường quá lâu, nếu bạn không muốn bay hết trụ.
  • Khi đi đường với Sivir, hãy dụ cô ta sử dụng chiêu Khiên Chống Phép bằng cách vờ tung chiêu.