Shyvana

Long Nữ

Đấu sĩ
Hỗn hợp
Rừng
Đường trên


Cách khắc chế:

Không cho ăn lính Khống chế cứng Đẩy bật lại Bắn và chạy

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 595 (+95 mỗi cấp) Hồi máu 8.5 (+0.8 mỗi cấp)
Năng lượng 100 (+0 mỗi cấp) Hồi năng lượng 0 (+0 mỗi cấp)
Sát thương 66 (+3.4 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.658 (+2.5 mỗi cấp)
Kháng phép 32 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 350
Giáp 38 (+3.35 mỗi cấp)

Cuồng Nộ Long Nhân

Thời gian hồi: 0
Shyvana gây thêm sát thương lên rồng và nhận Giáp cùng Kháng Phép. Khi Shyvana cùng đồng minh tiêu diệt càng nhiều rồng, cô càng nhận được thêm nhiều Giáp và Kháng Phép.

Song Long Thủ

Q
Thời gian hồi: 9 / 8 / 7 / 6 / 5
Shyvana sẽ tấn công hai lần ở Đòn đánh kế tiếp, gây lần lượt {{ firsthitdamagecalc }}{{ secondhitdamagecalc }} sát thương vật lý.

Các Đòn đánh sẽ giảm Hồi chiêu của Kỹ năng này đi {{ cdreductiononhit }} giây.

Hóa Rồng: Đòn đánh cường hóa sẽ trúng toàn bộ đơn vị trước mặt Shyvana.

Rực Cháy

W
Thời gian hồi: 12
Shyvana triệu hồi bão lửa xung quanh mình, tăng {{ finalmsperc }} Tốc độ Di chuyển giảm dần và gây {{ damagepertickcalc }} sát thương phép mỗi giây trong {{ baseduration }} giây.

Bão lửa giúp Đòn đánh của Shyvana gây thêm {{ damageonhitcalc }} sát thương phép lên kẻ địch xung quanh và kéo dài thời gian hiệu lực của Kỹ năng này thêm {{ bonusdurationonhit }} giây.

Hóa Rồng: Tăng kích cỡ của cơn bão lửa.

Hơi Thở Của Rồng

E
Thời gian hồi: 12 / 11 / 10 / 9 / 8
Shyvana khạc ra cầu lửa gây {{ damagecalc }} sát thương phép và đánh dấu kẻ địch trong {{ markduration }} giây. Cầu lửa sẽ dừng lại khi chạm phải tướng địch.

Đòn đánh của Shyvana lên mục tiêu bị đánh dấu sẽ gây thêm sát thương phép tương đương {{ percenthpdamage*100 }}% Máu tối đa của chúng.

Hóa Rồng: Quả cầu lửa sẽ phát nổ khi đến cuối hành trình, gây thêm {{ dragonexplosioncalc }} sát thương phép và đốt cháy mặt đất, gây {{ dragondamagetotalcalc }} sát thương phép trong 4 giây.

Hóa Rồng

R
Thời gian hồi: 0
Nội tại: Shyvana nhận {{ furygainpertick }} Nộ mỗi giây, và Đòn đánh sẽ tăng thêm {{ furygainonhit }} Nộ.

Kích hoạt: Shyvana Hóa Rồng, nhận {{ bonushp }} Máu tối đa và bay về phía trước, gây {{ damagecalc }} sát thương phép đồng thời Đẩy kẻ địch về phía vị trí đã chọn.
Cách khắc chế Shyvana

  • Phần lớn sức mạnh của Shyvana nằm ở sự hổ báo, nhưng chính điều này lại là điểm yếu khi cô đối mặt với những kẻ địch có khả năng giữ khoảng cách.
  • Tất cả kĩ năng của Shyvana đều có thể gây sát thương diện rộng khi cô hóa rồng. Đừng đứng túm tụm lại.
  • Chú ý thanh Nộ của Shyvana để biết khi nào cô ta có thể kích hoạt chiêu cuối. Quấy rối cô ta khi thanh nộ còn thấp.