Shen

Mắt Hoàng Hôn

Sát thương vật lý
Đấu sĩ
Chịu đòn
Rừng
Đường trên


Cách khắc chế:

Trang bị hồi phục Không cho ăn lính Bắn và chạy Khống chế cứng Hất tung

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 540 (+85 mỗi cấp) Hồi máu 8.5 (+0.75 mỗi cấp)
Năng lượng 400 (+0 mỗi cấp) Hồi năng lượng 50 (+0 mỗi cấp)
Sát thương 60 (+3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.751 (+3 mỗi cấp)
Kháng phép 32 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 340
Giáp 34 (+3 mỗi cấp)

Lá Chắn Kiếm Khí

Thời gian hồi: 0
Sau khi dùng kỹ năng, Shen nhận một lá chắn. Dùng kỹ năng lên tướng khác sẽ giảm thời gian hồi của hiệu ứng này.

Công Kích Hoàng Hôn

Q
Thời gian hồi: 8 / 7.25 / 6.5 / 5.75 / 5
Shen triệu gọi Kiếm Hồn của mình. Kẻ địch trúng phải kiếm đang bay về sẽ bị Làm Chậm 15/20/25/30/35% khi chạy khỏi Shen trong 2 giây tới.

Ngoài ra, 3 Đòn đánh kế tiếp của Shen sẽ gây thêm sát thương phép tương đương {{ baseflatdamage }} cộng {{ basepercenthealth }} Máu tối đa của kẻ địch. Nếu Shen tấn công tướng địch với Kiếm Hồn, các Đòn đánh này sẽ gây sát thương phép tương đương {{ baseflatdamage }} cộng {{ emppercenthealth }} Máu tối đa và nhận 50% Tốc độ Đánh.

Bảo Hộ Linh Hồn

W
Thời gian hồi: 18 / 16.5 / 15 / 13.5 / 11
Shen tạo ra một vùng phòng thủ tại vị trí của Kiếm Hồn, tồn tại trong 1.75 giây. Đòn đánh lên tướng đồng minh trong khu vực này sẽ được chặn lại.

Nếu như không có tướng nào để bảo vệ trong khu vực khi kích hoạt, nó sẽ đợi tối đa 2 giây.

Vô Ảnh Bộ

E
Thời gian hồi: 18 / 16 / 14 / 12 / 10
Nội tại: Gây sát thương với Công Kích Hoàng Hôn hoặc Kỹ năng này sẽ hồi lại {{ energyrefund }} Nội năng.

Kích hoạt: Shen lướt đi, Khiêu Khích tướng và quái vật rừng trong {{ ccduration }} giây, đồng thời gây {{ tauntdamage }} sát thương vật lý.

Nhất Thống

R
Thời gian hồi: 200 / 180 / 160
Shen tạo cho tướng đồng minh ở bất cứ đâu trên bản đồ {{ shield }} đến {{ maxshield }} Lá Chắn, dựa trên Máu đã mất của họ trong {{ shieldduration }} giây (Lá Chắn đạt tối đa khi 60% Máu đã mất). Sau khi vận sức trong {{ channelduration }} giây, Shen cùng Kiếm Hồn dịch chuyển tới vị trí của đồng minh.
Cách khắc chế Shen

  • Để ý né khiêu khích của Shen và trừng phạt hắn nếu hắn lướt trượt.
  • Khi Shen đạt cấp 6, coi chừng chiêu cuối toàn bản đồ của hắn, thứ có thể thay đổi cục diện giao tranh.