Ryze

Pháp Sư Cổ Ngữ

Pháp sư


Cách khắc chế:

Không cho ăn lính Cướp bùa xanh Trụ đường Khống chế cứng

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 575 (+98 mỗi cấp) Hồi máu 8 (+0.8 mỗi cấp)
Năng lượng 300 (+70 mỗi cấp) Hồi năng lượng 8 (+1 mỗi cấp)
Sát thương 58 (+3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+2.112 mỗi cấp)
Kháng phép 36 (+0.5 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 340
Giáp 22 (+3 mỗi cấp)

Bậc Thầy Cổ Thuật

Thời gian hồi: 0
Kỹ năng của Ryze gây thêm sát thương dựa trên năng lượng cộng thêm, và năng lượng tối đa được tăng dựa trên một phần sức mạnh phép thuật.

Quá Tải

Q
Thời gian hồi: 6
Nội tại: Ngục Cổ NgữDòng Chảy Ma Pháp sẽ làm mới Hồi chiêu của Kỹ năng này và tích một cổ ngữ trong {{ runeduration }} giây (tối đa {{ maximumrunes }} cổ ngữ).

Kích hoạt: Ryze bắn chưởng, gây {{ qdamagecalc }} sát thương phép lên kẻ địch đầu tiên trúng phải. Nếu mục tiêu có Dòng Chảy, tiêu hao nó, giúp Kỹ năng này gây thêm {{ spell.ryzer:overloaddamagebonus }}% sát thương và nảy sang những kẻ địch có Dòng Chảy ở gần.

Ryze cũng đồng thời dùng hết số cổ ngữ, tăng {{ movementspeedamount }}% Tốc độ Di chuyển trong {{ movementspeedduration }} giây nếu đang có {{ maximumrunes }} cổ ngữ.

Ngục Cổ Ngữ

W
Thời gian hồi: 13 / 12 / 11 / 10 / 9
Ryze gây {{ wdamagecalc }} sát thương phépLàm Chậm kẻ địch đi {{ slowamount*100 }}% trong {{ ccduration }} giây. Nếu mục tiêu có Dòng Chảy, tiêu hao nó và Kỹ năng này sẽ Trói Chân chúng thay vì Làm Chậm.

Dòng Chảy Ma Pháp

E
Thời gian hồi: 3.25 / 3 / 2.75 / 2.5 / 2.25
Ryze bắn ra quả cầu ma thuật, gây {{ edamagecalc }} sát thương phép và đặt hiệu ứng Dòng Chảy lên mục tiêu cùng những kẻ địch ở gần trong {{ debuffduration }} giây. Kẻ địch đã chịu hiệu ứng Dòng Chảy sẽ khiến nó lan ra rộng hơn.

Vòng Xoáy Không Gian

R
Thời gian hồi: 210 / 180 / 150
Nội tại: Sát thương thêm từ Quá Tải lên mục tiêu có Dòng Chảy tăng {{ overloaddamagebonus }}%.

Kích hoạt: Ryze mở ra cổng dịch chuyển để đi tới một vị trí khác. Sau {{ chargetimetooltip }} giây, tất cả đồng minh ở gần cổng sẽ dịch chuyển đến vị trí đó.
Cách khắc chế Ryze

  • Ryze cực kì nguy hiểm với những kẻ đang có dấu ấn Dòng Chảy.
  • Sử dụng thời gian chờ của Vòng Xoáy Không Gian để chuẩn bị cho những gì sắp đến khi phép thuật kết thúc.
  • Những phép thuật khống chế dùng lên Ryze trong thời gian chờ Vòng Xoáy Không Gian sẽ khiến cho vòng xoáy ngừng lại.