Renekton

Đồ Tể Sa Mạc

Sát thương vật lý
Đấu sĩ
Đường trên


Cách khắc chế:

Trang bị tăng máu Né kĩ năng Khống chế cứng Đẩy bật lại Bắn và chạy Chơi an toàn đầu trận

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 575 (+87 mỗi cấp) Hồi máu 8 (+0.75 mỗi cấp)
Năng lượng 100 (+0 mỗi cấp) Hồi năng lượng 0 (+0 mỗi cấp)
Sát thương 69 (+3.75 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.665 (+2.75 mỗi cấp)
Kháng phép 32 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 345
Giáp 35 (+4 mỗi cấp)

Đế Chế Cuồng Nộ

Thời gian hồi: 0
Đòn đánh của Renekton sẽ tăng Nộ, tăng mạnh khi thấp máu. Điểm Nộ có thể cường hóa kỹ năng và cho thêm hiệu ứng mạnh mẽ.

Vũ Điệu Cá Sấu

Q
Thời gian hồi: 8
Renekton vung lưỡi đao của mình, gây {{ basicdamage }} sát thương vật lý và hồi lại {{ nonchamphealing }} Máu với mỗi mục tiêu không phải tướng và {{ champhealing }} với mỗi tướng trúng phải (tối đa 50/75/100/125/150 Máu). Hắn cũng được tăng 2.5 Nộ với mỗi mục tiêu không phải tướng và 10 Nộ với mỗi tướng trúng phải (tối đa 30 Nộ).

Nộ Cường Hóa: Sát thương tăng lên thành {{ empdamage }} sát thương vật lý và lượng máu hồi lại cũng tăng lên {{ empnonchamphealing }} Máu nếu mục tiêu không phải tướng và {{ empchamphealing }} Máu nếu mục tiêu là tướng (tối đa 200/300/400/500/600 Máu). Tấn công cường hóa sẽ không tăng Nộ.

Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn

W
Thời gian hồi: 13 / 12 / 11 / 10 / 9
Renekton chém hai nhát ở Đòn đánh kế tiếp, Làm Choáng kẻ địch trong 0.75 giây và gây tổng {{ basictotaldamage }} sát thương vật lý. Tấn công lên tướng sẽ giúp tăng thêm 10 Nộ.

Nộ Cường Hóa: Renekton sẽ chém 3 nhát, phá hủy Lá Chắn trước khi gây {{ emptotaldamage }} sát thương vật lýLàm Choáng chúng trong 1.5 giây. Tấn công cường hóa sẽ không tăng Nộ.

Cắt và Xắt

E
Thời gian hồi: 18 / 17 / 16 / 15 / 14
Renekton lướt, gây {{ basicdamage }} sát thương vật lý. Hắn tăng 2 Nộ với mỗi mục tiêu không phải tướng và 10 Nộ với mỗi tướng trúng phải. Sử dụng chính xác lên ít nhất một kẻ địch cho phép Renekton Tái kích hoạt Kỹ năng này thêm một lần trong 4 giây.

Nộ Cường Hóa: Cú lướt từ lần Tái kích hoạt gây {{ empdamage }} sát thương vật lý và giảm 25/27.5/30/32.5/35% Giáp của kẻ địch trong 4 giây. Tấn công cường hóa sẽ không tăng Nộ.

Thần Cá Sấu

R
Thời gian hồi: 120
Renekton sử dụng năng lượng bóng tối bao bọc cơ thể trong {{ buffduration }} giây, nhận {{ healthgain }} Máu tối đa{{ furyoncast }} Nộ. Khi kích hoạt, hắn gây {{ totaldamagepersecond }} sát thương phép và nhận {{ furypersecond }} Nộ mỗi giây.
Cách khắc chế Renekton

  • Lưu tâm đến ống Nộ của Renekton do hắn thường sẽ chuẩn bị tấn công khi đạt đến một mức độ nào đó.
  • Ngăn Renekton tung hoành, đồng thời quấy phá việc gia tăng điểm Nộ sẽ giảm thiểu đi mức độ nguy hiểm của hắn.