Rakan

Anh Chàng Quyến Rũ

support


Cách khắc chế:

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 540 (+85 mỗi cấp) Hồi máu 5 (+0.5 mỗi cấp)
Năng lượng 315 (+50 mỗi cấp) Hồi năng lượng 8.75 (+0.5 mỗi cấp)
Sát thương 62 (+3.5 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.635 (+3 mỗi cấp)
Kháng phép 32 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 335
Giáp 32 (+3.9 mỗi cấp)

Bộ Cánh Ma Thuật

Thời gian hồi: 0
Rakan nhận một lá chắn theo chu kỳ.

Phi Tiêu Lấp Lánh

Q
Thời gian hồi: 0
Rakan phóng ra một lông vũ ma thuật, gây {{ totaldamagetooltip }} sát thương phép lên kẻ địch đầu tiên trúng phải.

Nếu lông vũ trúng tướng địch hoặc quái khủng, Rakan hồi lại {{ totalhealtooltip }} Máu cho bản thân và đồng minh xung quanh sau 3 giây hoặc khi anh chạm vào một đồng minh.

Xuất Hiện Hoàng Tráng

W
Thời gian hồi: 18 / 16.5 / 15 / 13.5 / 12
Rakan lướt tới, sau đó nhảy lên không, Hất Tung mục tiêu ảnh hưởng trong {{ knockupduration }} giây và gây {{ totaldamage }} sát thương phép.

Điệu Nhảy Tiếp Viện

E
Thời gian hồi: 0
Rakan lướt đến bên đồng minh, tạo cho họ {{ totalshieldtooltip }} Lá Chắn trong 3 giây.

Rakan có thể Tái kích hoạt Kỹ năng này trong 5 giây.

Bộ Pháp Thần Tốc

R
Thời gian hồi: 130 / 110 / 90
Rakan nhận 75% Tốc độ Di chuyển trong 4 giây. Rakan gây {{ totaldamagetooltip }} sát thương phépMê Hoặc kẻ địch trong 1/1.25/1.5 giây ở lần đầu trúng phải. Tướng địch đầu tiên trúng chiêu sẽ tăng cho Rakan 150% Tốc độ Di chuyển giảm dần.
Cách khắc chế Rakan

  • Các kỹ năng di chuyển của Rakan hiển thị trước điểm đến. Cố gắng tận dụng điều đó.
  • Tướng có khống chế nhanh rất mạnh khi đối đầu với Rakan.
  • Rakan bị hạn chế độ cơ động rất nhiều nếu không có đồng minh xung quanh. Cố bắt lẻ anh ta nhé.