Pantheon

Mũi Giáo Bất Diệt

Sát thương vật lý
Đấu sĩ
Đường giữa
Rừng
Đường trên


Cách khắc chế:

Trang bị tăng máu Khống chế cứng Đẩy bật lại Bắn và chạy

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 580 (+95 mỗi cấp) Hồi máu 9 (+0.65 mỗi cấp)
Năng lượng 317.12 (+31 mỗi cấp) Hồi năng lượng 7.36 (+0.45 mỗi cấp)
Sát thương 64 (+3.3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.644 (+2.95 mỗi cấp)
Kháng phép 28 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 345
Giáp 40 (+3.75 mỗi cấp)

Chiến Ý

Thời gian hồi: 0
Cứ sau một vài phép hoặc đòn đánh, phép kế tiếp của Pantheon được cường hóa.

Ngọn Giáo Sao Băng

Q
Thời gian hồi: 13 / 11.75 / 10.5 / 9.25 / 8
Bấm: Pantheon đâm giáo, gây {{ tapdamagecalc }} sát thương vật lý lên kẻ địch trúng phải. Hoàn trả {{ tapcooldownrefund*100 }}% Hồi chiêu của Kỹ năng này.

Giữ: Pantheon ném giáo, gây {{ holddamagecalc }} sát thương vật lý lên kẻ địch đầu tiên trúng phải và giảm đi {{ damagefalloff*100 }}% với các mục tiêu sau đó.

Ngọn Giáo Sao Băng chí mạng với kẻ địch dưới {{ crithealththreshold*100 }}% máu, gây {{ executedamagecalcmodified }} sát thương vật lý.

Chiến Ý Cường Hóa: Gây thêm {{ empowereddamagecalc }} sát thương vật lý.

Khiên Trời Giáng

W
Thời gian hồi: 13 / 12 / 11 / 10 / 9
Pantheon nhảy vào mục tiêu của mình, Làm Choáng mục tiêu trong {{ stunduration }} giây và gây {{ damagecalc }} sát thương vật lý lên chúng.

Chiến Ý Cường Hóa: Đòn đánh kế tiếp của Pantheon chém mục tiêu {{ empowerednumhits }} lần, gây tổng {{ empowereddamagemultcalcmodified }} sát thương vật lý.

Tiến Công Vũ Bão

E
Thời gian hồi: 22 / 20.5 / 19 / 17.5 / 16
Pantheon giương khiên giáp chiến với kẻ địch ở hướng chỉ định trong {{ shieldduration }} giây, miễn nhiễm sát thương không phải do trụ từ hướng đó và gây {{ damagecalc }} sát thương vật lý trong thời gian hiệu lực. Khi kết thúc quá trình giương khiên, Pantheon nện mạnh khiên, gây {{ shielddamagecalc }} sát thương vật lý.

Chiến Ý Cường Hóa: Khi Pantheon nện khiên, nhận {{ speedamount*100 }}% Tốc độ Di chuyển trong {{ speedduration }} giây.

Trời Sập

R
Thời gian hồi: 180 / 165 / 150
Nội tại: Pantheon được tăng {{ armorpenetration*100 }}% Xuyên Giáp.

Kích hoạt: Pantheon vận sức nhảy lên trời cao. Rồi sau đó ném thương của mình từ trên xuống vào một khu vực nhỏ để gây {{ spell.pantheonq:tapdamagecalc }} sát thương vật lýLàm Chậm kẻ địch đi {{ spearslow*100 }}% trong {{ spearslowduration }} giây.

Pantheon sau đó rơi như thiên thạch xuống điểm chỉ định. Gây tối đa {{ damagecalc }} sát thương phép lên kẻ địch trên đường thẳng (giảm tối đa {{ edgedamagereduction*100 }}% tại rìa của vùng tác động).

Kỹ năng này ngay lập tức tích đầy Chiến Ý.
Cách khắc chế Pantheon

  • Tiến Công Vũ Bão khiến Pantheon miễn nhiễm sát thương trước mặt. Vòng ra sau hắn và đợi.
  • Cẩn thận khi đứng gần Pantheon nếu còn ít máu - Ngọn Giáo Sao Băng khi ném ra sẽ kết liễu kẻ địch thấp máu.
  • Trời Sập có vài giây cảnh báo trước khi Pantheon tới. Dùng khoảng thời gian này để chạy trốn hoặc lên kế hoạch đánh trả.