Orianna

Quý Cô Dây Cót

Pháp sư
Sát thương phép
Đường giữa


Cách khắc chế:

Không cho ăn lính Khống chế cứng Né kĩ năng Trụ đường Bắn và chạy

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 530 (+91 mỗi cấp) Hồi máu 7 (+0.55 mỗi cấp)
Năng lượng 418 (+25 mỗi cấp) Hồi năng lượng 8 (+0.8 mỗi cấp)
Sát thương 40 (+2.6 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.658 (+3.5 mỗi cấp)
Kháng phép 26 (+0.5 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 325
Giáp 17 (+3 mỗi cấp)

Lên Dây Cót

Thời gian hồi: 0
Đòn đánh của Orianna gây thêm sát thương phép. Sát thương tăng theo số lần đánh của Orianna lên cùng một mục tiêu.

Lệnh: Tấn Công

Q
Thời gian hồi: 6 / 5.25 / 4.5 / 3.75 / 3
Orianna điều khiển Quả Cầu di chuyển đến một khu vực, gây {{ totaldamagetooltip }} sát thương phép lên những kẻ địch xung quanh và cả những kẻ địch nó đi qua. Gây ít hơn 10% sát thương lên mỗi đơn vị trúng phải.

Lệnh: Phát Sóng

W
Thời gian hồi: 7
Orianna điều khiển Quả Cầu phát ra một dòng xung điện, gây {{ totaldamagetooltip }} sát thương phép lên những kẻ địch xung quanh.

Xung điện phóng sẽ để lại một trường năng lượng trong 3 giây, Làm Chậm kẻ địch đi 30/35/40/45/50% và tăng cho đồng minh 30/35/40/45/50% Tốc độ Di chuyển giảm dần trong 2 giây.

Lệnh: Bảo Vệ

E
Thời gian hồi: 9
Nội tại: Quả Cầu tăng 10/15/20/25/30 Giáp10/15/20/25/30 Kháng Phép cho tướng đồng minh mà nó bám vào.

Kích hoạt: Orianna điều khiển Quả Cầu đến bám vào một tướng đồng minh, tạo cho họ {{ totalshieldtooltip }} Lá Chắn trong 2.5 giây. Những kẻ địch đứng trên đường bay của Quả Cầu sẽ chịu {{ totaldamagetooltip }} sát thương phép.

Lệnh: Sóng Âm

R
Thời gian hồi: 110 / 95 / 80
Orianna điều khiển Quả Cầu phóng ra một sóng chấn động, gây {{ totaldamage }} sát thương phép lên những kẻ địch xung quanh và Hất chúng về hướng của Quả Cầu.
Cách khắc chế Orianna

  • Orianna chỉ có thể tác động lên những khu vực có khối cầu. Hãy tận dụng điều này.
  • Cẩn thận khi khối cầu quay lại bên Orianna. Chuyện này có thể gây ra một vài tình huống không lường trước.