Nunu & Willump

Cậu Bé & Người Tuyết

Pháp sư
Hỗ trợ
Sát thương phép
Đường dưới
Rừng
Đường trên


Cách khắc chế:

Trang bị hồi phục Không cho ăn lính Đẩy bật lại Khống chế cứng Bắn và chạy

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 540 (+82 mỗi cấp) Hồi máu 5 (+0.8 mỗi cấp)
Năng lượng 280 (+42 mỗi cấp) Hồi năng lượng 7 (+0.5 mỗi cấp)
Sát thương 61 (+3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+2.25 mỗi cấp)
Kháng phép 32 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 340
Giáp 29 (+3 mỗi cấp)

Tiếng Gọi Nơi Băng Giá

Thời gian hồi: 0
Nunu tăng tốc độ đánh và tốc độ di chuyển cho Willump và một đồng minh gần đó, và khiến đòn đánh của Willump gây sát thương các kẻ địch quanh mục tiêu

Nuốt Chửng

Q
Thời gian hồi: 12 / 11 / 10 / 9 / 8
Nunu nhẹ nhàng yêu cầu Willump cắn kẻ địch, gây {{ monsterminiondamage }} sát thương chuẩn và hồi lại {{ monsterhealing }} Máu khi sử dụng lên lính hoặc quái vật rừng. Khi mục tiêu à tướng, nó sẽ gây {{ totalchampiondamage }} sát thương phép và hồi lại {{ championhealing }} Máu.

Khả năng hồi máu này sẽ tăng lên {{ lowhealthhealingscalar*100 }}% khi Nunu và Willump ở dưới {{ lowhealththreshhold*100 }}% Máu.

Cầu Tuyết Trong Truyền Thuyết

W
Thời gian hồi: 14
Nunu và Willump tạo ra một cầu tuyết, tăng dần về kích cỡ cùng tốc độ khi lăn nó đi. Đổi hướng khi lăn cầu tuyết sẽ hơi khó khăn, nhưng có thể tăng tốc độ đổi hướng bằng cách tiếp tục di chuyển về hướng đó.

Cầu tuyết gây {{ noimpactsnowballdamage }} đến {{ maximumsnowballdamage }} sát thương phép, và Hất Tung trong {{ baseknockupduration }} đến {{ maximumstunduration }} giây khi va chạm với tướng, quái to hoặc tường. Các chỉ số này tăng lên tỉ lệ theo quãng đường lăn được.

Nunu và Willump có thể Tái kích hoạt để thả cầu tuyết đi sớm hơn.

Pháo Tuyết

E
Thời gian hồi: 14
Nunu ném ra ba cầu tuyết, gây tổng cộng {{ totalsnowballdamage }} sát thương phépLàm Chậm kẻ địch trúng cả ba quả đi {{ slowamount*-100 }}% trong {{ slowduration }} giây. Nunu có thể Tái kích hoạt tối đa hai lần.

Sau {{ totalspellduration }} giây, Nunu Trói Chân tất cả những kẻ địch ở gần đã bị Làm Chậm bởi cầu tuyết trong {{ rootduration }} giây và gây thêm {{ totalrootdamage }} sát thương phép.

Tuyệt Đỉnh Băng Giá

R
Thời gian hồi: 110 / 100 / 90
Nunu và Willump vận sức trong tối đa {{ channelduration }} giây, tạo ra cơn bão tuyết hủy diệt. Kẻ địch ở trong sẽ bị Làm Chậm đi {{ slowstartamount*-100 }}%, tăng lên {{ maxslowamount*-100 }}% trong thời gian hiệu lực. Nunu và Willump cũng nhận {{ totalshieldamount }} Lá Chắn lúc vận sức trước khi nó giảm dần trong {{ shielddecayduration }} giây sau đó.

Khi bão tuyết kết thúc, nó phát nổ, gây {{ mindamage }} đến {{ maximumdamage }} sát thương phép dựa trên thời gian vận sức. Nunu và Willump có thể Tái kích hoạt để kết thúc sớm hơn.
Cách khắc chế Nunu & Willump

  • Ngắt Tuyệt Đỉnh Băng Giá sẽ làm giảm sát thương của nó.
  • Dùng Tốc Biến để né Tuyệt Đỉnh Băng Giá cho chắc.
  • Cầu Tuyết Trong Truyền Thuyết lăn thì nhanh nhưng khó đổi hướng, cố gắng đánh võng để né.