Nidalee

Nữ Thợ Săn Hóa Thú

Sát thương vật lý
Đấu sĩ
Pháp sư
Hỗ trợ
Sát thương phép
Đường giữa
Đường dưới
Đường trên


Cách khắc chế:

Tạo vết thương sâu Né kĩ năng Khống chế cứng Chơi hổ báo đầu trận

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 545 (+85 mỗi cấp) Hồi máu 6 (+0.6 mỗi cấp)
Năng lượng 295 (+45 mỗi cấp) Hồi năng lượng 6 (+0.8 mỗi cấp)
Sát thương 58 (+3.5 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.638 (+3.22 mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0.5 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 335
Giáp 28 (+3.5 mỗi cấp)

Rình Rập

Thời gian hồi: 0
Đi qua bụi cỏ tăng tốc chạy của Nidalee lên 10% trong 2 giây, tăng lên 30% về phía tướng địch nhìn thấy được trong tầm 1400.

Gây sát thương lên tướng và quái bằng Phóng Lao và Bẫy Rập khiến cô Săn Đuổi các mục tiêu này, cho Tầm Nhìn Chuẩn lên chúng trong 4 giây. Trong thời gian này, Nidalee nhận 10% tốc chạy (tăng lên 30% về phía mục tiêu bị Săn Đuổi) và lần tung chiêu Phóng Lao, Cắn Xé, và Vồ đầu tiên của cô lên chúng được cường hóa.

Phóng Lao / Cắn Xé

Q
Thời gian hồi: 6
Dạng Người: Nidalee phóng lao, gây {{ humanminimumdamage }} sát thương phép, tăng lên tối đa {{ humanmaximumdamage }} sát thương phép dựa trên quãng đường bay được.

Bẫy Rập / Vồ

W
Thời gian hồi: 13 / 12 / 11 / 10 / 9
Dạng Người: Nidalee đặt một bẫy tàng hình tồn tại trong 2 phút. Khi một kẻ địch bước qua nó, chúng sẽ chịu {{ damagepersecond }} sát thương phép mỗi giây trong 4 giây.

{{ maxtraps }} bẫy có thể tồn tại cùng lúc.

Sức Mạnh Hoang Dã / Vả

E
Thời gian hồi: 12
Dạng Người: Nidalee hồi lại {{ totalhealing }} Máu cộng 1% với mỗi 1% Máu đã mất và giúp mục tiêu tăng 20/30/40/50/60% Tốc độ Đánh trong 7 giây.

Lốt Báo

R
Thời gian hồi: 3
Nội tại: Khi ở Dạng Người, đặt hiệu ứng Săn Đuổi sẽ tái tạo Hồi chiêu của Kỹ năng này.

Dạng Người: Nidalee hóa thành Dạng Báo, chuyển thành dạng Cận Chiến và thay thế toàn bộ Kỹ năng Kích hoạt của mình.

Dạng Báo: Nidalee biến trở lại Dạng Người, chuyển thành dạng Đánh Xa và thay thế toàn bộ Kỹ năng Kích hoạt của mình.
Cách khắc chế Nidalee

  • Chỉ Phóng Lao và Bẫy Rập gây Săn Đuổi, cố tránh cá kỹ năng này.
  • Phóng Lao bay càng xa càng gây nhiều sát thương.
  • Kĩ năng Cắn Xé của Nidalee gây khá nhiều sát thương lên các đơn vị Bị Săn Đuổi, nhưng bù lại Nidalee phải đến gần mục tiêu. Dành các kĩ năng khống chế hoặc phòng ngự cho lúc này.