Nautilus

Khổng Lồ Biển Sâu

Sát thương vật lý
Chịu đòn
Đường dưới
Rừng
Đường trên


Cách khắc chế:

Trang bị hồi phục Cướp bùa xanh Không cho ăn lính Xâm lăng rừng Trụ đường Chơi hổ báo đầu trận Né kĩ năng

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 576 (+86 mỗi cấp) Hồi máu 8.5 (+0.55 mỗi cấp)
Năng lượng 400 (+47 mỗi cấp) Hồi năng lượng 8.63 (+0.5 mỗi cấp)
Sát thương 61 (+3.3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.706 (+1 mỗi cấp)
Kháng phép 32 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 325
Giáp 39 (+3.75 mỗi cấp)

Mỏ Neo Ngàn Cân

Thời gian hồi: 0
Đòn đánh đầu tiên của Nautilus lên mục tiêu gây thêm sát thương vật lý và trói chân chúng trong thoáng chốc.

Phóng Mỏ Neo

Q
Thời gian hồi: 14 / 13 / 12 / 11 / 10
Nautilus ném mỏ neo về phía trước. Nếu trúng kẻ địch, Nautilus kéo bản thân và mục tiêu lại với nhau, gây {{ qdamagecalc }} sát thương phépLàm Choáng chúng trong thoáng chốc. Nếu mỏ neo trúng vào địa hình, Nautilus sẽ kéo mình tới đó.

Cơn Giận Của Người Khổng Lồ

W
Thời gian hồi: 12
Nautilus nhận {{ wshieldcalc }} Lá Chắn trong {{ shieldduration }} giây. Khi Lá Chắn còn tồn tại, Đòn đánh của Nautilus gây thêm {{ wdamagecalc }} sát thương phép trong 2 giây lên mục tiêu và cả những kẻ địch xung quanh.

Thủy Triều Dữ Dội

E
Thời gian hồi: 7 / 6.5 / 6 / 5.5 / 5
Nautilus dậm xuống đất và tạo ra ba đợt sóng địa chấn xung quanh bản thân, mỗi lần gây {{ edamagecalc }} sát thương phép lên kẻ địch trong khu vực ảnh hưởng và Làm Chậm chúng đi {{ slowpercent*100 }}% giảm dần trong {{ slowduration }} giây.

Thủy Lôi Tầm Nhiệt

R
Thời gian hồi: 120 / 100 / 80
Nautilus bắn đi thủy lôi đuổi theo tướng địch, gây {{ primarytargetdamage }} sát thương phép, Hất TungLàm Choáng chúng trong {{ stunduration }} giây. Những kẻ địch khác trúng phải thủy lôi cũng sẽ bị Hất Tung, Làm Choáng và chịu {{ secondarytargetdamage }} sát thương phép.
Cách khắc chế Nautilus

  • Nếu Nautilus sử dụng chiêu Thủy Triều Dữ Dội ngay bên cạnh bạn, hãy đứng yên chờ đến khi hiệu ứng kết thúc rồi hãy rút lui. Bỏ chạy quá sớm sẽ chỉ khiến bạn phải trúng thêm hiệu ứng làm chậm và nhận thêm sát thương.
  • Trong thời gian Nautilus đang tạo lá chắn đỡ đòn, hắn có thể gây sát thương trên một vùng bằng những cú đánh thường của mình – hãy cố gắng phá vỡ lớp bảo vệ nếu bạn có thời gian.