Morgana

Thiên Thần Sa Ngã

Pháp sư
Sát thương phép
Đường giữa
Đường dưới


Cách khắc chế:

Tạo vết thương sâu Trang bị hồi phục Không cho ăn lính Né kĩ năng Khống chế cứng Cướp bùa xanh Bắn và chạy

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 560 (+90 mỗi cấp) Hồi máu 5.5 (+0.4 mỗi cấp)
Năng lượng 340 (+60 mỗi cấp) Hồi năng lượng 11 (+0.4 mỗi cấp)
Sát thương 56 (+3.5 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+1.53 mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0.5 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 335
Giáp 25 (+3.8 mỗi cấp)

Lực Hút Tâm Linh

Thời gian hồi: 0
Morgana hồi máu dựa trên sát thương cô gây ra cho tướng, quái to, và lính to.

Khóa Bóng Tối

Q
Thời gian hồi: 10
Morgana bắn ra năng lượng bóng tối, Trói chân kẻ địch đầu tiên trúng phải trong {{ rootduration }} giây và gây {{ totaldamage }} sát thương phép.

Vùng Đất Chết

W
Thời gian hồi: 12
Morgana đốt cháy mặt đất trong {{ wduration }} giây, gây {{ totalmindamage }} sát thương phép mỗi giây lên kẻ địch chịu ảnh hưởng, tăng lên tối đa {{ missinghealthamppercent*100 }}% dựa trên % máu đã mất của mục tiêu.

Hồi chiêu của Kỹ năng này sẽ giảm đi {{ cdrefundpercent*100 }}% mỗi lần Morgana được hồi máu bởi Lực Hút Tâm Linh.

Khiên Đen

E
Thời gian hồi: 26 / 24 / 22 / 20 / 18
Morgana tạo cho tướng đồng minh {{ totalshieldstrength }} Lá Chắn Phép trong {{ shieldduration }} giây. Lá chắn này giúp chặn hiệu ứng Vô Hiệu HóaBất Động cho đến khi nó bị phá vỡ.

Trói Hồn

R
Thời gian hồi: 120 / 110 / 100
Morgana nối mình với tướng địch gần đó, gây {{ totaldamage }} sát thương phépLàm Chậm chúng đi {{ slowpercent }}%. Sau {{ chainduration }} giây, kẻ địch không thể phá vỡ dây nối chịu thêm {{ totaldamage }} sát thương phép và bị Làm Choáng {{ stunduration }} giây.

Trong khi dùng Kỹ năng này, Morgana được tăng {{ hastepercent }}% Tốc độ Di chuyển về phía kẻ địch cô đang nối.
Cách khắc chế Morgana

  • Chiêu Vùng Đất Chết sẽ gây ra rất nhiều sát thương lên các đơn vị đang còn thấp máu. Do đó có lỡ trọng thương thì cẩn thận tránh xa Morgana ra.
  • Morgana thường phải chưởng trúng Khóa Bóng Tối trước để thực hiện chuỗi kết hợp chiêu của cô ta. Hãy nấp sau lính của bạn để tránh khỏi chiêu Khóa Bóng Tối.
  • Khiên Đen có thể bị phá vỡ nếu có đủ sát thương phép.