Miss Fortune

Thợ Săn Tiền ThưởngCách khắc chế:

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 570 (+93 mỗi cấp) Hồi máu 3.75 (+0.65 mỗi cấp)
Năng lượng 325.84 (+35 mỗi cấp) Hồi năng lượng 8.04 (+0.65 mỗi cấp)
Sát thương 52 (+2.7 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.656 (+3 mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0.5 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 325
Giáp 28 (+3 mỗi cấp)

Đánh Yêu

Thời gian hồi: 0
Miss Fortune gây thêm sát thương vật lý mỗi khi đánh thường một mục tiêu mới.

Bắn Một Được Hai

Q
Thời gian hồi: 7 / 6 / 5 / 4 / 3
Miss Fortune bắn ra một viên đạn nảy, gây {{ totaldamagetooltip }} sát thương vật lý lên kẻ địch và một mục tiêu phía sau chúng.

Phát bắn thứ hai có thể chí mạng. Nó sẽ luôn chí mạng nếu phát bắn đầu tiên hạ gục mục tiêu.

Sải Bước

W
Thời gian hồi: 12
Nội tại: Sau 5 giây không chịu sát thương, Miss Fortune nhận {{ passivebasems }} Tốc độ Di chuyển. Trong 5 giây tiếp sau đó, nó sẽ tăng lên {{ passivemaxms }}.

Kích hoạt: Nhận đầy đủ hiệu lực tăng Tốc độ Di chuyển40/55/70/85/100% Tốc độ Đánh trong 4 giây.

Mưa Đạn

E
Thời gian hồi: 18 / 16 / 14 / 12 / 10
Miss Fortune bắn một cơn mưa đạn, làm lộ khu vực chỉ định, gây {{ totaldamagetooltip }} sát thương phép trong 2 giây và Làm Chậm kẻ địch đi 40/45/50/55/60%.

Bão Đạn

R
Thời gian hồi: 120 / 110 / 100
Miss Fortune bắn một tràng đạn, tổng cộng {{ waves }} đợt trong {{ channelduration }} giây, gây {{ damageperwave }} sát thương vật lý mỗi đợt (tổng cộng {{ totaldamagetooltip }} sát thương vật lý).

Mỗi đợt kỹ năng đều có thể chí mạng, gây {{ critmultiplier }} sát thương.
Cách khắc chế Miss Fortune

  • Tốc độ tăng thêm của Miss Fortune sẽ bị mất nếu cô nhận phải sát thương.
  • Miss Fortune rất dễ bị hạ gục nếu bạn có thể áp sát; hãy nhắm tới Miss Fortune đầu tiên trong các pha giao tranh.