Maokai

Ma Cây

Chịu đòn
Sát thương phép
Rừng
Đường trên


Cách khắc chế:

Tạo vết thương sâu Trang bị hồi phục Cướp bùa xanh Không cho ăn lính Né kĩ năng Khống chế cứng Trụ đường Xâm lăng rừng

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 565 (+95 mỗi cấp) Hồi máu 5 (+0.75 mỗi cấp)
Năng lượng 375 (+43 mỗi cấp) Hồi năng lượng 7.2 (+0.6 mỗi cấp)
Sát thương 64 (+3.3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.8 (+2.125 mỗi cấp)
Kháng phép 32 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 335
Giáp 39 (+4 mỗi cấp)

Ma Pháp Nhựa Cây

Thời gian hồi: 0
Đòn đánh của Maokai hồi máu cho nó với hồi chiêu tỉ lệ theo cấp. Mỗi lần Maokai thi triển kỹ năng hoặc bị trúng một của kẻ địch, thời gian hồi sẽ giảm đi một chút.

Bụi Cây Công Kích

Q
Thời gian hồi: 8 / 7.25 / 6.5 / 5.75 / 5
Maokai nện mạnh xuống đất, gây {{ totaldamage }} sát thương phép và thoáng Làm Chậm kẻ địch. Những kẻ địch ở gần sẽ bị Đẩy Lùi.

Phi Thân Biến Dị

W
Thời gian hồi: 13 / 12 / 11 / 10 / 9
Maokai biến thành một đám rễ cây di động, trở nên Không Thể Chỉ Định và lao tới kẻ địch. Khi đến nơi, ông Trói chân mục tiêu trong 1/1.1/1.2/1.3/1.4 giây và gây {{ totaldamage }} sát thương phép.

Ném Chồi Non

E
Thời gian hồi: 10
Maokai ném một chồi non đứng cảnh giới trong {{ f1 }} giây. Chồi non sẽ đuổi theo kẻ địch gần đó, phát nổ khi lại đủ gần, gây sát thương phép tương đương 25/50/75/100/125 cộng {{ unempoweredpercenthealth }} Máu tối đa của mục tiêu và Làm Chậm những kẻ địch xung quanh đi 35% trong 2 giây.

Nếu được đặt trong bụi, Chồi non sẽ tồn tại trong {{ empoweredsaplingduration }} giây và phát nổ lớn hơn, gây sát thương phép tương đương {{ empoweredbasedamage }} cộng {{ empoweredpercenthealth }} Máu tối đa của mục tiêu.

Quyền Lực Thiên Nhiên

R
Thời gian hồi: 120 / 100 / 80
Maokai triệu hồi những cây gai khổng lồ trỗi dậy, Trói chân kẻ địch trong khoảng {{ minrootduration }} đến {{ maxrootduration }} giây, tăng lên dựa trên quãng đường cây gai di chuyển, và gây {{ totaldamage }} sát thương phép.
Cách khắc chế Maokai

  • Chồi non đuổi theo kẻ địch đầu tiên lại gần, nhưng phát nổ sau vài giây hoặc nếu đâm vào kẻ địch khác. Cực kỳ cẩn thận với chồi non trong bụi cỏ, chúng nguy hiểm hơn nhiều.
  • Hồi chiêu tự hồi máu của Maokai dựa trên số lần hắn bị trúng phép. Chú ý đừng phí kỹ năng lên nó nhé.
  • Maokai sẽ không bị dính sát thương khi dùng Phi Thân Biến Dị, đừng dùng kỹ năng lúc đó.