Malzahar

Tiên Tri Hư Không

Pháp sư
Sát thương phép
Đường giữa


Cách khắc chế:

Trang bị hồi phục Cướp bùa xanh Không cho ăn lính Khống chế cứng Trụ đường

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 537 (+87 mỗi cấp) Hồi máu 6 (+0.6 mỗi cấp)
Năng lượng 375 (+27.5 mỗi cấp) Hồi năng lượng 8 (+0.8 mỗi cấp)
Sát thương 55 (+3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+1.5 mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0.5 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 335
Giáp 18 (+3.5 mỗi cấp)

Chuyển Đổi Hư Không

Thời gian hồi: 0
Khi không chịu sát thương hoặc bị khống chế trong một khoảng thời gian, Malzahar nhận lượng lớn giảm sát thương và miễn nhiễm với hiệu ứng khống chế. Hiệu ứng sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn sau khi chịu sát thương.

Tiếng Gọi Hư Không

Q
Thời gian hồi: 6
Malzahar mở ra hai cánh cổng đến Hư Không, bắn ra tia năng lượng, gây {{ totaldamagetooltip }} sát thương phépCâm Lặng kẻ địch trong 1/1.25/1.5/1.75/2 giây.

Bầy Bọ Hư Không

W
Thời gian hồi: 8
Nội tại: Khi sử dụng các Kỹ năng khác, Malzahar sẽ nhận một cộng dồn (tối đa {{ stackcap }}).

Kích hoạt: Malzahar triệu hồi Bọ Hư Không và thêm số bọ với mỗi cộng dồn. Bọ Hư Không tồn tại trong {{ voidlingduration }} giây và gây thêm {{ voidlingbonusdamagetooltip }} sát thương phép trên mỗi đòn tấn công.

Ám Ảnh Kinh Hoàng

E
Thời gian hồi: 15 / 13 / 11 / 9 / 7
Malzahar ếm những ám ảnh ghê rợn lên mục tiêu, gây {{ totaldamagetooltip }} sát thương phép trong 4 giây. Dùng Tiếng Gọi Hư Không hoặc Âm Ti Trói Buộc lên nạn nhân sẽ làm mới thời gian ám ảnh.

Nếu nạn nhân bị hạ gục, Malzahar hồi lại {{ manarestoretooltip }} Năng Lượng và ám ảnh lan sang kẻ địch gần nhất.

Âm Ti Trói Buộc

R
Thời gian hồi: 140 / 110 / 80
Malzahar Áp Chế tướng địch và gây {{ totaldamagetooltip }} sát thương phép trong 2.5 giây. Một vùng năng lượng độc hại được tạo ra quanh mục tiêu, gây sát thương phép theo {{ zonedamagetooltip }} Máu tối đa trong 5 giây.
Cách khắc chế Malzahar

  • Khi Malzahar dùng phép lên kẻ địch bị Ám Ảnh Kinh Hoàng, Ám Ảnh được đặt lại.
  • Tránh các đợt lính đang bị Ám Ảnh Kinh Hoàng. Bạn sẽ không bao giờ biết khi nào chúng bị hạ gục và lây Ám Ảnh cho bạn.
  • Malzahar đặc biệt nguy hiểm khi tập hợp được Bầy Bọ Hư Không.