Lucian

Kẻ Thanh Trừng

Sát thương vật lý
Đường dưới


Cách khắc chế:

Không cho ăn lính Né kĩ năng Khống chế cứng

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 571 (+86 mỗi cấp) Hồi máu 3.75 (+0.65 mỗi cấp)
Năng lượng 348.88 (+38 mỗi cấp) Hồi năng lượng 8.18 (+0.7 mỗi cấp)
Sát thương 64 (+2.3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.638 (+3.3 mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0.5 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 335
Giáp 28 (+3 mỗi cấp)

Xạ Thủ Ánh Sáng

Thời gian hồi: 0
Mỗi khi Lucian dùng 1 kỹ năng, đòn đánh kế tiếp của anh bắn đôi.

Tia Sáng Xuyên Thấu

Q
Thời gian hồi: 9 / 8 / 7 / 6 / 5
Lucian bắn một tia sáng xuyên thấu, gây {{ totaldamage }} sát thương vật lý.

Tia Sáng Rực Cháy

W
Thời gian hồi: 14 / 13 / 12 / 11 / 10
Lucian bắn ra một viên đạn phát nổ khi hết tầm hoặc khi trúng kẻ địch, gây {{ totaldamage }} sát thương phép, làm lộ diện kẻ địch trong thoáng chốc và đánh dấu chúng trong 6 giây.

Khi Lucian hoặc một đồng minh gây sát thương lên kẻ địch bị đánh dấu, Lucian nhận 60/65/70/75/80 Tốc độ Di chuyển trong 1 giây.

Truy Cùng Diệt Tận

E
Thời gian hồi: 22 / 20 / 18 / 16 / 14
Lucian lướt đi.

Hồi chiêu giảm 1 giây mỗi khi Lucian tấn công kẻ địch với Xạ Thủ Ánh Sáng (2 giây nếu mục tiêu là tướng).

Thanh Trừng

R
Thời gian hồi: 110 / 100 / 90
Lucian liên tục xả đạn về một hướng trong {{ duration }} giây hoặc đến khi Tái kích hoạt. Mỗi phát bắn gây {{ damageperbullet }} sát thương vật lý lên kẻ địch đầu tiên trúng phải.

Khi bắn, Lucian có thể sử dụng Truy Cùng Diệt Tận.

Tổng Sát thương: {{ totaldamage }} sát thương vật lý
Cách khắc chế Lucian

  • Lucian dồn sát thương mạnh, nhưng sát thương lâu dài thì yếu.
  • Lucian không thể đổi hướng Thanh Trừng. Lợi dụng điều này để tránh đạn.
  • Tia Sáng Xuyên Thấu không tăng cho Lucian thêm Tầm Đánh. Hắn vẫn cần phải có mục tiêu trong tầm bắn. Hãy tránh Tia Sáng Xuyên Thấu bằng cách đoán hướng Lucian sắp chọn.