Lissandra

Mụ Phù Thủy Băng

Pháp sư
Sát thương phép
Đường giữa
Đường trên


Cách khắc chế:

Trang bị hồi phục Câm lặng Chơi an toàn đầu trận

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 550 (+90 mỗi cấp) Hồi máu 7 (+0.55 mỗi cấp)
Năng lượng 475 (+30 mỗi cấp) Hồi năng lượng 8 (+0.4 mỗi cấp)
Sát thương 53 (+2.7 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.656 (+1.36 mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0.5 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 325
Giáp 22 (+3.7 mỗi cấp)

Uy Quyền Băng Tộc

Thời gian hồi: 0
Khi một tướng địch chết gần chỗ Lissandra, chúng trở thành Nô Lệ Băng. Nô Lệ Băng làm chậm kẻ địch gần đó và vỡ tan sau ít lâu, gây sát thương phép lên các mục tiêu xung quanh.

Mảnh Băng

Q
Thời gian hồi: 8 / 7 / 6 / 5 / 4
Lissandra ném ra mảnh băng và sẽ vỡ vụn khi trúng kẻ địch, gây {{ totaldamage }} sát thương phép lên mục tiêu cùng những kẻ địch phía sau, và Làm Chậm chúng đi 16/19/22/25/28% trong 1.5 giây.

Vòng Tròn Lạnh Giá

W
Thời gian hồi: 14 / 13 / 12 / 11 / 10
Lissandra tạo ra một vùng băng, Trói Chân kẻ địch ở gần trong 1.1/1.2/1.3/1.4/1.5 giây và gây {{ totaldamage }} sát thương phép.

Con Đường Băng Giá

E
Thời gian hồi: 24 / 21 / 18 / 15 / 12
Lissandra tạo ra một móng vuốt băng giá lao về trước, gây {{ totaldamage }} sát thương phép. Lissandra có thể Tái kích hoạt khi vuốt đang di chuyển để biến đến vị trí hiện tại của nó.

Hầm Mộ Hàn Băng

R
Thời gian hồi: 120 / 100 / 80
Lissandra bao bọc bản thân hoặc một tướng địch trong băng vĩnh cửu. Kẻ địch bị Làm Choáng trong {{ enemycastduration }} giây. Khi tự thi triển lên bản thân, Lisandra vào trạng thái Ngưng Đọng trong {{ selfcastduration }} giây và hồi lại {{ healamount }} Máu, tăng thêm {{ selfcastmissinghpratio }}% với mỗi {{ selfcastmissinghpperabove }}% Máu đã mất.

Dù trong trường hợp nào, thì băng đen sau đó cũng sẽ lan rộng từ mục tiêu ra, gây {{ calculateddamage }} sát thương phép. Vùng băng giá sẽ tồn tại trong {{ slowduration }} giây, và Làm Chậm kẻ địch đi {{ slowamount*-100 }}%.
Cách khắc chế Lissandra

  • Ngăn Lissandra dùng Con Đường Băng Giá chạy bằng cách bất động cô ta trước khi cô ta kịp tái kích hoạt.
  • Vòng Tròn Giá Lạnh của Lissandra hồi chiêu lâu, giao tranh khi nó chưa sẵn sàng.
  • Mảnh Băng chỉ làm chậm đơn vị đầu tiên trúng phải. Tiếp cận Lissandra từ phía sau lính để tránh bị làm chậm.