Kindred

Thợ Săn Vĩnh Hằng

Pháp sư


Cách khắc chế:

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 540 (+85 mỗi cấp) Hồi máu 7 (+0.55 mỗi cấp)
Năng lượng 300 (+35 mỗi cấp) Hồi năng lượng 7 (+0.4 mỗi cấp)
Sát thương 65 (+2.5 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+3.5 mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0.5 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 325
Giáp 29 (+3.5 mỗi cấp)

Đồng Nguyên Ấn

Thời gian hồi: 0
Kindred có thể đánh dấu mục tiêu để Đi Săn. Hoàn thành Cuộc Săn sẽ cường hóa vĩnh viễn các kỹ năng cơ bản của Kindred. Cứ mỗi 4 Cuộc Săn thành công, tầm đánh cơ bản của Kindred sẽ được tăng.

Vũ Điệu Xạ Tiễn

Q
Thời gian hồi: 9
Kindred nhảy tới, bắn mũi tên vào tối đa 3 kẻ địch, gây {{ totaldamage }} sát thương vật lý và nhận {{ totalqattackspeed }} Tốc độ Đánh trong 4 giây.

Khi ở trong vùng tác động của Sói Cuồng Loạn, Hồi chiêu của Kỹ năng này được giảm đi 4/3.5/3/2.5/2 giây.

Sói Cuồng Loạn

W
Thời gian hồi: 18 / 17 / 16 / 15 / 14
Nội tại: Kindred nhận cộng dồn khi di chuyển và tấn công. Khi đạt 100 cộng dồn, Đòn đánh kế tiếp của Kindred sẽ giúp hồi lại {{ attackheal }} Máu, lượng Máu sẽ dựa trên lượng đã mất.

Kích hoạt: Kindred đánh dấu một vùng lãnh thổ, ra lệnh cho Sói cắn vào kẻ địch mà Cừu tấn công. Phát cắn của Sói gây sát thương phép tương đương {{ basewolfdamage }} cộng {{ percentwolfdamage }} Máu hiện tại của mục tiêu.

Sợ Hãi Dâng Trào

E
Thời gian hồi: 16 / 15 / 14 / 13 / 12
Kindred suy yếu kẻ địch, Làm Chậm chúng đi 50% trong 1 giây.

Đòn đánh thứ ba của Kindred lên mục tiêu trong vòng 4 giây sẽ điều khiển Sói vồ lấy kẻ địch, gây sát thương vật lý tương đương {{ basebitedamage }} cộng {{ percentbitedamage }} Máu đã mất của mục tiêu.

Nếu mục tiêu còn dưới {{ healththreshold }} Máu, đòn tấn công của Sói sẽ chí mạng và gây {{ critdamage }} sát thương vật lý.

Cừu Cứu Sinh

R
Thời gian hồi: 180 / 150 / 120
Kindred phù hộ một vùng trong 4 giây, không cho phép bất cứ đơn vị nào, đồng minh, kẻ địch, hay cả trung lập bị tiêu diệt khi ở trong. Khi chạm tới mốc 10% Máu, đơn vị không thể bị sát thương hoặc hồi máu khi vẫn còn ở trong vùng phù hộ.

Khi phù hộ kết thúc, tất cả đơn vị ở trong được hồi 250/325/400 Máu.
Cách khắc chế Kindred

  • Kindred khá mỏng manh - gây áp lực và cô ta sẽ buộc phải chơi cẩn thận.
  • Dọn sạch những mục tiêu bị Sói đánh dấu trong rừng để làm giảm bớt lượng sát thương của Kindred.
  • Khi Kindred sử dụng Cừu Cứu Sinh, chiêu này sẽ ngăn không cho tất cả các vị tướng ở bên trong có thể chết.