Kayle

Thiên Thần Phán Quyết

Sát thương vật lý
Đấu sĩ
Hỗ trợ
Hỗn hợp
Đường giữa
Đường dưới
Rừng
Đường trên


Cách khắc chế:

Tạo vết thương sâu Trang bị hồi phục Không cho ăn lính Khống chế cứng Chơi an toàn đầu trận Bắn và chạy Xâm lăng rừng

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 600 (+85 mỗi cấp) Hồi máu 5 (+0.5 mỗi cấp)
Năng lượng 330 (+50 mỗi cấp) Hồi năng lượng 8 (+0.8 mỗi cấp)
Sát thương 50 (+2.5 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+1.5 mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0.5 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 335
Giáp 26 (+3 mỗi cấp)

Thượng Nhân Cảnh Giới

Thời gian hồi: 0
Đòn đánh của Kayle được cường hóa khi cô lên cấp và cộng điểm kỹ năng. Đôi cánh của cô ngày một rực rỡ hơn, dần dần tăng Tốc độ Đánh, Tốc độ Di chuyển, tầm đánh, và bắn sóng lửa khi đánh.

Hào Quang Trừng Phạt

Q
Thời gian hồi: 12 / 11 / 10 / 9 / 8
Kayle phóng ra thánh kiếm sẽ dừng lại khi trúng kẻ địch, gây {{ totaldamage }} sát thương phép, Làm Chậm {{ slowpercent }}% trong {{ slowduration }} giây, và trừ {{ shredpercent }}% Giáp cùng Kháng Phép của mục tiêu và những kẻ địch phía sau chúng trong {{ shredduration }} giây.

Thiên Giới Ban Phước

W
Thời gian hồi: 15
Kayle sử dụng ánh sáng và ban phước cho bản thân cùng tướng đồng minh, giúp hồi lại {{ totalheal }} Máu và tăng {{ totalhaste }} Tốc độ Di chuyển trong {{ hasteduration }} giây.

Kiếm Tinh Hỏa

E
Thời gian hồi: 8 / 7.5 / 7 / 6.5 / 6
Nội tại: Đòn đánh của Kayle gây thêm {{ epassivetotaldamage }} sát thương phép.

Kích hoạt: Đòn đánh kế tiếp của Kayle chuyển thành đánh xa và gây thêm sát thương phép tương đương {{ activetotalexecutedamage }} Máu tối đa của mục tiêu. Khi Kayle đạt tới cấp {{ spell.kaylepassive:levelforpassiverank2 }}, Đòn đánh này sẽ phát nổ khi trúng mục tiêu, gây sát thương lên cả những kẻ địch xung quanh.

Thần Linh Định Đoạt

R
Thời gian hồi: 160 / 120 / 80
Kayle khiến một tướng đồng minh Bất Tử trong {{ invulnduration }} giây. Sau đó, cô thanh tẩy khu vực xung quanh họ và gây {{ totaldamage }} sát thương phép lên những kẻ địch xung quanh.
Cách khắc chế Kayle

  • Thần Linh Định Đoạt cho Kayle hoặc đồng minh miễn nhiễm sát thương, nhưng vẫn dính khống chế.
  • Kayle khá mỏng. Nếu cô ta dùng chiêu cuối lên đồng minh, hãy chuyển sang tấn công cô ta.
  • Kayle khởi đầu khá yếu. Cố gắng đè ép cô ta từ sớm.