Katarina

Ác Kiếm

Pháp sư


Cách khắc chế:

Không cho ăn lính Khống chế cứng Trụ đường Bắn và chạy

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 602 (+94 mỗi cấp) Hồi máu 7.5 (+0.7 mỗi cấp)
Năng lượng 0 (+0 mỗi cấp) Hồi năng lượng 0 (+0 mỗi cấp)
Sát thương 58 (+3.2 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.658 (+2.74 mỗi cấp)
Kháng phép 32 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 340
Giáp 28 (+3.5 mỗi cấp)

Tham Lam

Thời gian hồi: 0
Mỗi khi một tướng địch vừa bị Katarina gây sát thương chết đi, hồi chiêu còn lại của các kỹ năng của cô giảm mạnh.

Nếu Katarina nhặt một Phi Dao, cô dùng nó để chém vào tất cả kẻ địch gần đó, gây sát thương phép.

Phi Dao

Q
Thời gian hồi: 11 / 10 / 9 / 8 / 7
Katarina ném Phi Dao, gây {{ totaldamage }} sát thương phép lên mục tiêu và 2 lên những kẻ địch ở gần. Phi Dao sau đó nảy lên và rơi xuống đất, nằm ngay phía sau mục tiêu chính.

Tung Hứng

W
Thời gian hồi: 15 / 14 / 13 / 12 / 11
Katarina ném Phi Dao lên không và nhận 50/60/70/80/90% Tốc độ Di chuyển giảm dần trong 1.25 giây.

Ám Sát

E
Thời gian hồi: 14 / 12.5 / 11 / 9.5 / 8
Trong chớp mắt, Katarina bay tới mục tiêu đồng minh, kẻ địch, hoặc Phi Dao. Nếu đó là kẻ địch, Katarina gây {{ totaldamage }} sát thương phép - nếu không cô tấn công kẻ địch gần nhất trong tầm.

Nhặt một Phi Dao giảm Hồi chiêu Kỹ năng này đi {{ f1 }} giây ({{ f3*100 }}%).

Katarina có thể bay tới vị trí bất kỳ quanh mục tiêu.

Bông Sen Tử Thần

R
Thời gian hồi: 90 / 60 / 45
Katarina trở thành một cơn lốc phi dao, liên tiếp tấn công vào ba tướng địch gần nhất. Mỗi phi dao gây {{ damagecalc }} sát thương phép{{ addamagecalc }} sát thương vật lý, và áp dụng {{ grievousamount*100 }}% Vết Thương Sâu trong {{ grievousduration }} giây.

Tổng sát thương trong {{ duration }} giây với mỗi mục tiêu: {{ totaldamagecalc }} sát thương phép{{ totaladdamagecalc }} sát thương vật lý.
Cách khắc chế Katarina

  • Các kĩ năng của Katarina đều gây ra sát thương phép, thế nên ngay cả nếu cô ta mua các trang bị tăng sát thương vật lí, hãy cứ mua những đồ tăng kháng phép để chống lại cô ta.
  • Nhớ để dành một phép vô hiệu hóa để ngăn Katarina dụng chiêu Bông Sen Tử Thần.