Kassadin

Lữ Khách Hư Không

Pháp sư
Sát thương phép
Đường giữa


Cách khắc chế:

Trang bị hồi phục Không cho ăn lính Né kĩ năng Khống chế cứng Trụ đường Chơi hổ báo đầu trận

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 576 (+105 mỗi cấp) Hồi máu 6 (+0.5 mỗi cấp)
Năng lượng 400 (+87 mỗi cấp) Hồi năng lượng 6 (+0.8 mỗi cấp)
Sát thương 59 (+3.9 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.64 (+3.7 mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0.5 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 335
Giáp 19 (+2.8 mỗi cấp)

Đá Hư Không

Thời gian hồi: 0
Kassadin được giảm sát thương phép gánh chịu và có thể bỏ qua vật thể.

Quả Cầu Hư Không

Q
Thời gian hồi: 11 / 10.5 / 10 / 9.5 / 9
Kassadin bắn ra một quả cầu năng lượng hư không, gây {{ totaldamage }} sát thương phép và ngắt quãng các quá trình vận sức. Kassadin cũng đồng thời nhận {{ totalshield }} Lá Chắn Phép trong 1.5 giây.

Lưỡi Kiếm Âm Ti

W
Thời gian hồi: 7
Nội tại: Đòn đánh của Kassadin gây thêm {{ onhitdamage }} sát thương phép.

Kích hoạt: Kassadin tích năng lượng cho lưỡi kiếm, khiến Đòn đánh kế tiếp gây {{ activedamage }} sát thương phép và hồi lại 4/4.5/5/5.5/6% Năng Lượng đã mất, tăng lên 20/22.5/25/27.5/30% nếu mục tiêu là tướng.

Áp Suất Hư Không

E
Thời gian hồi: 5
Kích hoạt: Kassadin nhận một điểm tích lũy mỗi khi có Kỹ năng sử dụng ở gần. Khi nhận đủ 6, Kassadin có thể kích hoạt Kỹ năng này.

Kích hoạt: Kassadin giải phóng áp suất hư không, gây {{ totaldamage }} sát thương phépLàm Chậm kẻ địch đi 50/60/70/80/90% trong 1 giây.

Hư Vô Bộ Pháp

R
Thời gian hồi: 5 / 3.5 / 2
Kassadin dịch chuyển đến vị trí gần bên, gây {{ basedamage }} sát thương phép.

Sau lần kích hoạt đầu tiên, mỗi lần sử dụng Kỹ năng này trong vòng 15 giây kế sẽ tiêu hao gấp đôi Năng lượng và gây thêm {{ bonusdamage }} sát thương phép. Lượng tiêu hao và sát thương tăng thêm cộng dồn tối đa 4 lần.
Cách khắc chế Kassadin

  • Kassadin chủ yếu gây sát thương phép. Giày Thủy Ngân và Dây Chuyền Chữ Thập là những lựa chọn khắc chế tốt.
  • Dùng Hư Vô Bộ Pháp liên tục sẽ tốn nhiều năng lượng. Đuổi theo hắn thì nhớ điều đó nhé.
  • 6 lần tung chiêu thì Kassadin được làm chậm. Cân nhắc điều đó khi đi đường cùng hắn.