Karthus

Tiếng Ru Tử Thần

Pháp sư
Sát thương phép
Đường giữa


Cách khắc chế:

Cướp bùa xanh Không cho ăn lính Né kĩ năng Khống chế cứng Trụ đường Chơi hổ báo đầu trận

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 550 (+87 mỗi cấp) Hồi máu 6.5 (+0.55 mỗi cấp)
Năng lượng 467 (+30.5 mỗi cấp) Hồi năng lượng 8 (+0.8 mỗi cấp)
Sát thương 46 (+3.25 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+2.11 mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0.5 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 335
Giáp 18 (+3.5 mỗi cấp)

Từ Chối Tử Thần

Thời gian hồi: 0
Sau khi bị hạ gục, Karthus tiến vào trạng thái vong hồn cho phép hắn tiếp tục thi triển kỹ năng.

Tàn Phá

Q
Thời gian hồi: 0
Karthus tạo ra một quả cầu nổ ma thuật, gây {{ qdamage }} sát thương phép. Nếu quả cầu này chỉ trúng vào một kẻ địch, nó sẽ gây {{ qsingletargetdamage }} sát thương phép.

Bức Tường Đau Đớn

W
Thời gian hồi: 15
Karthus tạo ra một bức tường tồn tại trong 5 giây. Kẻ địch đi qua sẽ mất 15% Kháng Phép trong 5 giây và bị Làm Chậm đi 40/50/60/70/80% giảm dần trong thời gian hiệu lực.

Ô Uế

E
Thời gian hồi: 0.5
Nội tại: Khi Karthus tiêu diệt một đơn vị, hắn hồi lại 20/27/34/41/48 Năng Lượng.

Bật / Tắt: Karthus tạo ra vùng chết chóc, gây {{ totaldps }} sát thương mỗi giây lên kẻ địch ở gần.

Khúc Cầu Hồn

R
Thời gian hồi: 200 / 180 / 160
Karthus niệm chú trong 3 giây, sau đó gây {{ totaldamage }} sát thương phép lên tất cả tướng địch, bất kể khoảng cách.
Cách khắc chế Karthus

  • Karthus có thể dùng phép thoải mái trong một khoảng thời gian ngắn sau khi chết. Di chuyển ra xa khỏi xác của hắn để bảo đảm sự an toàn.
  • Nhớ lưu ý giữ cho số máu còn lại đủ để chịu đựng chiêu Khúc Cầu Hồn, ngay cả nếu bạn phải quay trở về căn cứ để hồi máu.