Karma

Kẻ Được Khai Sáng

Pháp sư
Hỗ trợ
Sát thương phép
Đường giữa
Đường dưới


Cách khắc chế:

Tạo vết thương sâu Trang bị hồi phục Không cho ăn lính Trụ đường Khống chế cứng

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 534 (+95 mỗi cấp) Hồi máu 5.5 (+0.55 mỗi cấp)
Năng lượng 374 (+50 mỗi cấp) Hồi năng lượng 13 (+0.5 mỗi cấp)
Sát thương 54 (+3.3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+2.3 mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0.5 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 335
Giáp 26 (+3.8 mỗi cấp)

Tụ Hỏa

Thời gian hồi: 0
Giảm thời gian hồi của Kinh Mantra mỗi khi Karma sát thương một tướng địch bằng một trong những kỹ năng hoặc đòn đánh thường

Nội Hỏa

Q
Thời gian hồi: 9 / 8.5 / 8 / 7.5 / 7
Karma bắn ra một quả cầu năng lượng, gây {{ basedamage }} sát thương phép lên mục tiêu đầu tiên trúng phải và cả những kẻ địch xung quanh, Làm Chậm chúng đi 35% trong 1.5 giây.

Chuyên Tâm

W
Thời gian hồi: 12
Karma kết nối bản thân với một tướng hoặc quái vật rừng, gây {{ initialdamage }} sát thương phép và làm lộ diện chúng trong 2 giây. Nếu kết nối không bị phá vỡ, mục tiêu sẽ chịu thêm {{ initialdamage }} sát thương và bị Trói Chân trong 1.4/1.55/1.7/1.85/2 giây.

Linh Giáp

E
Thời gian hồi: 10 / 9.5 / 9 / 8.5 / 8
Karma tạo cho một tướng đồng minh {{ totalshield }} Lá Chắn trong 2.5 giây và giúp họ tăng 40/45/50/55/60% Tốc độ Di chuyển trong 1.5 giây.

Kinh Mantra

R
Thời gian hồi: 40 / 38 / 36 / 34
Karma cường hóa Kỹ năng sẽ thi triển kế tiếp trong 8 giây.
  • Nội Hỏa: Gây thêm {{ rqtotalimpactdamage }} sát thương phép và để lại một vòng lửa, Làm Chậm kẻ địch và gây thêm {{ rqfielddamage }} sát thương.
  • Chuyên Tâm: Karma sẽ hồi lại {{ rwhealamount }} Máu khi bắt đầu và kết thúc kết nối, đồng thời Trói Chân kẻ địch thêm {{ rwtotalroot }} giây.
  • Linh Giáp: Karma tạo thêm {{ rebonusshield }} Lá Chắn và lượng Lá Chắn cùng Tốc độ Di chuyển cơ bản cho đồng minh trong khu vực.  • Cách khắc chế Karma

    • Karma giảm hồi chiêu Kinh Mantra khi dùng kỹ năng hoặc đánh thường trúng tướng địch. Đừng để cô ta thoải mái quá.
    • Hỏa Hồn của Karma bùng nổ gây thêm sát thương phép tại vùng nó được tạo ra. Hãy thoát khỏi vùng ảnh hưởng đó để giảm thiểu sát thương.
    • Chuyên Tâm là một kĩ năng phá giao tranh tốt. Tạo khoảng cách để tránh bị trói chân rồi tìm cơ hội quay lại tiếp tục truy đuổi.