Ivern

Thụ Thần Thân Thiện

Pháp sư


Cách khắc chế:

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 585 (+85 mỗi cấp) Hồi máu 7 (+0.85 mỗi cấp)
Năng lượng 450 (+60 mỗi cấp) Hồi năng lượng 6 (+0.75 mỗi cấp)
Sát thương 50 (+3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.644 (+3.4 mỗi cấp)
Kháng phép 32 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 330
Giáp 27 (+3.5 mỗi cấp)

Người Bạn Của Rừng Già

Thời gian hồi: 0
Ivern không thể tấn công hoặc bị tấn công bởi quái thường. Ivern có thể tạo ra lùm cây ma thuật ở bãi quái, lớn dần theo thời gian. Khi lùm cây trưởng thành, Ivern có thể trả tự do cho quái để nhận vàng và kinh nghiệm. Sau cấp 5, Ivern có thể chia sẻ bùa lợi rừng với đồng minh.

Rễ Rắc Rối

Q
Thời gian hồi: 14 / 13 / 12 / 11 / 10
Ivern tạo ra một rễ cây gây {{ totaldamage }} sát thương phépTrói Chân kẻ địch đầu tiên trúng phải trong 1.2/1.4/1.6/1.8/2 giây. Đồng minh có thể Tấn công kẻ địch bị Trói Chân để lướt tới tầm đánh của họ.

Kiến Tạo Bụi

W
Thời gian hồi: 0.5
Nội tại: Khi ở trong bụi cỏ và 3 giây sau khi rời khỏi nó, Đòn đánh của Ivern sẽ gây thêm {{ totaldamage }} sát thương phép.

Kích hoạt: Ivern tạo ra một Bụi trong 30 giây và soi sáng nó trong 3 giây.

Hạt Hư Hỏng

E
Thời gian hồi: 11 / 10 / 9 / 8 / 7
Ivern tạo {{ totalshield }} Lá Chắn cho tướng đồng minh. Sau 2 giây, nó phát nổ, gây {{ totaldamage }} sát thương phépLàm Chậm kẻ địch đi 50/55/60/65/70% trong 2 giây.

Daisy!

R
Thời gian hồi: 140 / 130 / 120
Ivern triệu hồi người bạn Daisy trong {{ f6 }} giây. Nếu Daisy Tấn công một tướng ba lần liên tiếp, cô sẽ tạo ra sóng chấn động, Hất Tung kẻ địch trong 1 giây (Hồi chiêu là 3 giây).

Daisy sở hữu:
{{ totaldaisyhp }} Máu
{{ totalbonusresists }} Giáp
{{ totalbonusresists }} Kháng Phép
{{ totaldaisyad }} Sức mạnh Công kích

Tái kích hoạt: Chủ động điều khiển Daisy.
Cách khắc chế Ivern

  • Ivern luồn lách rất giỏi. Cẩn thận khi đuổi theo hắn quá xa.
  • Bụi cỏ của Ivern tồn tại khá lâu. Cẩn thận bị tập kích!
  • Cẩn thận khi giao chiến đơn độc với Ivern, Daisy luôn sẵn sàng giúp đỡ!