Irelia

Vũ Kiếm Sư

Sát thương vật lý
Sát thủ
Đường trên


Cách khắc chế:

Trang bị tăng máu Không cho ăn lính Khống chế cứng Trụ đường Chơi an toàn đầu trận Bắn và chạy

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 580 (+95 mỗi cấp) Hồi máu 8.5 (+0.85 mỗi cấp)
Năng lượng 350 (+50 mỗi cấp) Hồi năng lượng 8 (+0.8 mỗi cấp)
Sát thương 65 (+4 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.656 (+2.5 mỗi cấp)
Kháng phép 32 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 335
Giáp 36 (+3 mỗi cấp)

Ý Chí Ionia

Thời gian hồi: 0
Khi Irelia dùng kỹ năng trúng kẻ địch, cô nhận thêm Tốc độ Đánh cộng dồn. Ở số cộng dồn tối đa, cô gây thêm sát thương trên mỗi đòn đánh.

Đâm Kiếm

Q
Thời gian hồi: 11 / 10 / 9 / 8 / 7
Irelia lướt tới một kẻ địch, gây {{ championdamage }} sát thương vật lý và hồi lại {{ healamount }} Máu cho bản thân. Nếu kẻ địch bị hạ gục hoặc đang Choáng Váng, Hồi chiêu sẽ được tái tạo.

Vũ Điệu Thách Thức

W
Thời gian hồi: 20 / 18 / 16 / 14 / 12
Bắt đầu Tụ lực: Irelia tiến vào thế phòng thủ trong tối đa {{ maxduration }} giây, không thể hành động gì khác nhưng được giảm {{ finalphysicaldr }}% sát thương vật lý gánh chịu.

Thả: Irelia phóng kiếm ra, gây {{ mindamagecalc }} sát thương vật lý, tăng lên tối đa {{ maxdamagecalc }} dựa trên thời gian tụ lực.

Bước Nhảy Hoàn Vũ

E
Thời gian hồi: 18 / 16.5 / 15 / 13.5 / 12
Irelia ném một mũi kiếm xuống đất và có thể Tái kích hoạt trong tối đa {{ buffduration }} giây.

Tái kích hoạt: Irelia ném xuống mũi kiếm thứ hai, sau đó chúng sẽ bay về phía nhau, Làm Choáng kẻ địch trong {{ stunduration }} giây và khiến chúng chịu {{ totaldamage }} sát thương phép. Tướng và quái rừng to sẽ trở nên Choáng Váng trong {{ markduration }} giây.

Thanh Kiếm Tiên Phong

R
Thời gian hồi: 140 / 120 / 100
Irelia phóng ra một loạt kiếm, gây {{ missiledamage }} sát thương phép và khiến tướng cùng quái rừng to Choáng Váng trong {{ markduration }} giây. Loạt kiếm sẽ mở rộng thành một lồng kiếm bao quanh tướng địch đầu tiên trúng chiêu trong {{ zoneduration }} giây. Lồng kiếm này sẽ gây {{ zonedamage }} sát thương phépLàm Chậm kẻ địch đi {{ slowamount }}% trong {{ ccduration }} giây.
Cách khắc chế Irelia

  • Chú ý cộng dồn Ý Chí Ionia và giao tranh cùng Irelia khi nó tụt hết.
  • Các đợt lính khiến Irelia trở nên cơ động hơn nhiều, cẩn thận đó.
  • Đừng phí những chiêu quan trọng vào Vũ Điệu Thách Thức.