Illaoi

Nữ Tu Thủy Thần

Pháp sư


Cách khắc chế:

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 586 (+95 mỗi cấp) Hồi máu 9.5 (+0.8 mỗi cấp)
Năng lượng 300 (+40 mỗi cấp) Hồi năng lượng 7.5 (+0.75 mỗi cấp)
Sát thương 68 (+5 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.571 (+2.5 mỗi cấp)
Kháng phép 32 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 340
Giáp 35 (+3.8 mỗi cấp)

Tiên Tri Thượng Thần

Thời gian hồi: 0
Illaoi và Tế Phẩm bà tạo ra sẽ sinh Xúc Tu trên địa hình gần đó. Xúc Tu đập vào linh hồn, Tế Phẩm, và mục tiêu Lời Răn Khắc Nghiệt của Illaoi. Tế Phẩm gây sát thương vật lý lên kẻ địch trúng phải, và hồi máu cho Illaoi nếu nó đập trúng một tướng.

Xúc Tu Tàn Phá

Q
Thời gian hồi: 10 / 9 / 8 / 7 / 6
Nội tại: Sát thương của Đập tăng thêm {{ tentacledamageamp*100 }}% (hiện đang tăng {{ f1 }} sát thương vật lý).

Kích hoạt: Illaoi vung tượng thần, khiến Xúc Tu Đập về phía trước.

Lời Răn Khắc Nghiệt

W
Thời gian hồi: 4
Đòn đánh kế tiếp khiến Illaoi nhảy vào mục tiêu, gây thêm sát thương vật lý dựa trên {{ healthpercenttotaltooltip }} Máu tối đa. Khi Illaoi tấn công, các Xúc Tu cũng sẽ Đập vào mục tiêu.

Thử Thách Linh Hồn

E
Thời gian hồi: 16 / 15 / 14 / 13 / 12
Illaoi kéo linh hồn của một tướng địch ra ngoài trong {{ spiritduration }} giây. Linh hồn có thể bị tấn công như tướng, và {{ echopercenttooltiponly }} tổng sát thương gánh chịu sẽ gây lên chủ sở hữu.

Nếu linh hồn bị tiêu diệt hoặc mục tiêu rời đi quá xa, mục tiêu sẽ bị đánh dấu trong {{ vesselduration }} giây và bị Làm Chậm đi {{ slowamount*100 }}% trong {{ slowduration }} giây. Mục tiêu bị đánh dấu sẽ sinh ra Xúc Tu mỗi {{ f1 }} giây.

Xúc Tu sẽ tự động Đập vào linh hồn và kẻ địch bị đánh dấu mỗi {{ timebetweenvesseltentacleslams }} giây.

Bước Nhảy Niềm Tin

R
Thời gian hồi: 120 / 95 / 70
Illaoi đập tượng thần xuống đất, gây {{ damagecalc }} sát thương vật lý lên kẻ địch xung quanh và sinh Xúc Tu với mỗi tướng địch trúng phải.

Trong {{ duration }} giây tiếp theo, Xúc Tu không thể bị chọn làm mục tiêu và Đập nhanh hơn 50%, đồng thời, thời gian hồi chiêu của Lời Răn Khắc Nghiệt chỉ còn 2 giây.
Cách khắc chế Illaoi

  • Tiêu diệt Xúc Tu ngay khi có thể sẽ khiến thắng giao tranh với Illaoi dễ dàng hơn.
  • Khi Linh Hồn của bạn bị rút ra, hãy đánh trả nếu có thể. Gây sát thương lên Illaoi giảm thời gian tồn tại của Linh Hồn.
  • Tránh đi gần nhau để giảm bớt số Xúc Tu do Bước Nhảy Niềm Tin tạo ra.