Gnar

Mắt Xích Thượng Cổ

Sát thương vật lý
Đấu sĩ
Đường trên


Cách khắc chế:

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 510 (+65 mỗi cấp) Hồi máu 4.5 (+1.75 mỗi cấp)
Năng lượng 100 (+0 mỗi cấp) Hồi năng lượng 0 (+0 mỗi cấp)
Sát thương 59 (+3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+6 mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0.5 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 335
Giáp 32 (+2.5 mỗi cấp)

Đột Biến Gien

Thời gian hồi: 0
Gnar tăng cộng dồn Cuồng khi giao tranh. Ở tối đa Cuồng, kỹ năng kế tiếp sẽ biến Gnar thành Gnar Khổng Lồ, tăng mạnh khả năng sống sót và kích hoạt bộ kỹ năng hoàn toàn mới.

Ném Boomerang / Ném Đá

Q
Thời gian hồi: 20 / 17.5 / 15 / 12.5 / 10
Gnar Tí Nị: Gnar ném một boomerang gây {{ spell.gnarq:minitotaldamage }} sát thương vật lýLàm Chậm đi {{ spell.gnarq:slowamount*100 }}% trong {{ spell.gnarq:slowduration }} giây. Boomerang sẽ quay trở lại sau khi trúng một kẻ địch, giảm sát thương lên các mục tiêu phụ. Mỗi kẻ địch chỉ có thể bị trúng chiêu một lần. Bắt boomerang giảm Hồi chiêu của kỹ năng này đi {{ spell.gnarq:minicdrefund*100 }}%.

Quá Khích / Đập Phá

W
Thời gian hồi: 7
Nội Tại Gnar Tí Nị: Mỗi Đòn đánh hoặc Kỹ năng thứ ba lên một mục tiêu sẽ gây thêm {{ spell.gnarw:minitotaldamage }} cộng {{ spell.gnarw:minipercenthpdamage*100 }}% Máu tối đa sát thương phép và cho {{ spell.gnarr:rhypermovementspeedpercent }}% Tốc Độ Di Chuyển giảm dần trong 3 giây.

Nhún Nhảy / Nghiền Nát

E
Thời gian hồi: 22 / 19.5 / 17 / 14.5 / 12
Gnar Tí Nị: Gnar nhảy tới, nhận {{ spell.gnare:minibas*100 }}% Tốc Độ Đánh trong {{ spell.gnare:miniasduration }} giây. Nếu Gnar nhảy lên một đơn vị, nó sẽ bật thêm một phát để di chuyển xa hơn. Nhảy lên một kẻ địch gây {{ spell.gnare:minitotaldamage }} sát thương phép và thoáng Làm Chậm đi {{ spell.gnare:movespeedmod*-100 }}%.

GNAR!

R
Thời gian hồi: 90 / 60 / 30
Nội tại Gnar Tí Nị: Tăng lượng Tốc độ Di chuyển nhận được từ Quá Khích.

Gnar Khổng Lồ: Gnar quăng các kẻ địch ở gần, gây {{ damage }} sát thương vật lý, Đẩy Lùi, và Làm Chậm chúng đi {{ rslowpercent }}% trong {{ rccduration }} giây. Những kẻ địch Gnar quăng trúng tường sẽ chịu {{ walldamage }} sát thương vật lý và bị Làm Choáng.
Cách khắc chế Gnar

  • Gnar không thể tăng Cuồng trong 15 giây sau khi hắn biến trở lại thành Tí Nị. Hãy lợi dụng cơ hội này để đối đấu với đội của hắn.
  • Hiệu ứng hình ảnh và thanh tiềm năng của Gnar đều thay đổi khi hắn sắp biến hình.
  • Chiêu cuối của Gnar làm choáng nếu hắn hất bạn vào tường. Thế nên hãy cẩn thận khi giao đấu với hắn tại những điểm đó.