Galio

Vệ Thần Khổng Lồ

Chịu đòn
Pháp sư
Sát thương phép
Đường giữa
Đường trên


Cách khắc chế:

Trang bị hồi phục Cướp bùa xanh Không cho ăn lính Né kĩ năng Khống chế cứng Trụ đường

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 562 (+112 mỗi cấp) Hồi máu 8 (+0.8 mỗi cấp)
Năng lượng 500 (+40 mỗi cấp) Hồi năng lượng 9.5 (+0.7 mỗi cấp)
Sát thương 59 (+3.5 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+1.5 mỗi cấp)
Kháng phép 32 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 335
Giáp 24 (+3.5 mỗi cấp)

Cú Nện Khổng Lồ

Thời gian hồi: 0
Cứ sau vài giây, đòn đánh kế tiếp của Galio gây thêm sát thương phép trong một vùng.

Đôi Cánh Chiến Trận

Q
Thời gian hồi: 12 / 11.5 / 11 / 10.5 / 10
Galio phóng ra hai luồng gió để gây {{ qmissiledamage }} sát thương phép. Khi hai luồng gió hồi tụ, chúng kết hợp thành lốc xoáy gây sát thương phép tương đương {{ percentsuperqdamagett }}% Máu tối đa của kẻ địch trong {{ superqduration }} giây.

Lá Chắn Durand

W
Thời gian hồi: 18 / 17.5 / 17 / 16.5 / 16
Nội tại: Galio nhận {{ totalpassiveshield }} Lá Chắn Phép sau khi không nhận sát thương trong {{ passiveshieldooctimer }} giây.

Bắt Đầu Tụ Lực: Galio giảm {{ magicdamagereduction }} sát thương phép và {{ physicaldamagereduction }} sát thương vật lý nhận vào, đồng thời Làm Chậm bản thân đi 15%.

Thả Phím: Galio Khiêu khích tướng địch trong 0.5 đến 1.5 giây, gây {{ mintotaldamage }} đến {{ maxtotaldamage }} sát thương phép, và tái tạo lại thời gian giảm sát thương trong 2 giây. Thời gian khiêu khích, sát thương, và phạm vi tác động tăng lên theo thời gian tụ lực.

Cú Đấm Công Lý

E
Thời gian hồi: 12 / 11 / 10 / 9 / 8
Galio lao tới với cú đấm thần thánh, Hất Tung tướng đầu tiên trúng phải trong {{ knockupduration }} giây và gây {{ totaldamage }} sát thương phép lên chúng. Kẻ địch khác nằm trên đường lao tới chịu {{ pvedamage }} sát thương phép.

Galio sẽ dừng lại nếu đâm phải địa hình.

Siêu Hùng Giáng Thế

R
Thời gian hồi: 200 / 180 / 160
Galio chọn vị trí của một tướng đồng minh làm điểm đáp, tất cả tướng đồng minh trong khu vực sẽ nhận Lá Chắn từ nội tại Lá Chắn Durand trong {{ temporarywshieldduration }} giây. Galio sau đó bay đến điểm chỉ định.

Khi đáp xuống, Galio Hất Tung tất cả kẻ địch trong {{ stundurationouter }} giây và gây {{ totaldamage }} sát thương phép.
Cách khắc chế Galio

  • Galio đi chậm hơn khi đang vận Lá Chắn Durand.
  • Siêu Hùng Giáng Thế có thể bị ngắt trước khi Galio vút lên không.
  • Galio không thể lướt qua tường với Cú Đấm Công Lý.