Fiora

Nữ Kiếm Sư

Pháp sư


Cách khắc chế:

Tạo vết thương sâu Không cho ăn lính Khống chế cứng Trụ đường Chơi hổ báo đầu trận Bắn và chạy

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 550 (+85 mỗi cấp) Hồi máu 8.5 (+0.55 mỗi cấp)
Năng lượng 300 (+60 mỗi cấp) Hồi năng lượng 8 (+0.7 mỗi cấp)
Sát thương 68 (+3.3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.69 (+3.2 mỗi cấp)
Kháng phép 32 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 345
Giáp 33 (+3.5 mỗi cấp)

Vũ Điệu Kiếm Sư

Thời gian hồi: 0
Fiora thách thức tướng địch gần đó né đòn của cô. Cô chỉ ra một hướng và sẽ cố gắng tấn công từ hướng đó. Nếu thắng trong thử thách này, cô được một số lợi ích và chỉ ra một hướng mới.

Lao Tới

Q
Thời gian hồi: 13 / 11.25 / 9.5 / 7.75 / 6
Fiora lao tới trước và đâm kiếm vào kẻ địch, mắt, hoặc công trình gần nhất, gây {{ totaldamage }} sát thương vật lý. Phát đâm tới này sẽ ưu tiên mục tiêu đang có Điểm Yếu và kẻ địch nó có thể hạ gục.

Nếu Fiora tấn công trúng kẻ địch, Hồi chiêu của Kỹ năng này sẽ được giảm đi 50%.

Phản Đòn

W
Thời gian hồi: 24 / 22 / 20 / 18 / 16
Fiora chặn toàn bộ sát thương, kỹ năng vô hiệu hóa, và hiệu ứng bất lợi nhắm vào mình trong 0.75 giây, sau đó chém phản đòn. Phát chém gây {{ stabdamage }} sát thương phép lên tướng địch đầu tiên trúng phải và Làm Chậm cả Tốc độ Di chuyển lẫn Tốc độ Đánh của chúng đi 50% trong 2 giây. Nếu Fiora chặn được hiệu ứng Bất Động, nhát chém phản đòn sẽ Làm Choáng kẻ địch thay vì Làm Chậm chúng.

Nhất Kiếm Nhị Dụng

E
Thời gian hồi: 11 / 9.5 / 8 / 6.5 / 5
Fiora được tăng 50/60/70/80/90% Tốc độ Đánh cho hai Đòn đánh kế tiếp. Đòn đầu tiên Làm Chậm kẻ địch đi 30% trong 1 giây. Còn Đón thứ hai sẽ luôn chí mạng và gây {{ f4 }}% sát thương.

Đại Thử Thách

R
Thời gian hồi: 110 / 90 / 70
Nội tại: Tốc độ Di chuyển cộng thêm từ Vũ Điệu Kiếm Sư tăng lên {{ percentms }}%.

Kích hoạt: Fiora vạch ra tất cả 4 Điểm Yếu trên tướng, có thể gây sát thương chuẩn tương đương {{ spell.fiorapassive:rdamagetotal }} Máu tối đa của chúng và nhận thêm Tốc độ Di chuyển từ Vũ Điệu Kiếm Sư khi ở gần mục tiêu.

Nếu Fiora đánh trúng cả 4 Điểm Yếu trong vòng {{ markduration }} giây hoặc nếu mục tiêu bị hạ gục sau khi cô đã đánh trúng ít nhất một, Fiora sẽ hồi lại {{ healpersecondcalc }} Máu mỗi giây cho các tướng đồng minh xung quanh trong khoảng từ {{ minhealduration }} đến {{ healduration }} giây, tỉ lệ với số Điểm Yếu đánh trúng.
Cách khắc chế Fiora

  • Vũ Điệu Kiếm Sư sẽ chọ bạn biết Fiora định tấn công từ hướng nào vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần để phản công mỗi khi cô ta tấn công bạn.
  • Hãy cẩn thận khi sử dụng những hiệu ứng khống chế di chuyển lên Fiora vì cô ta có thể cho bạn bị gậy ông đập lưng ông với kĩ năng Phản Đòn.