Fiddlesticks

Nỗi Sợ Viễn Cổ

Pháp sư
Sát thương phép
Đường giữa
Rừng


Cách khắc chế:

Tạo vết thương sâu Trang bị hồi phục Cướp bùa xanh Không cho ăn lính Khống chế cứng Chơi hổ báo đầu trận Xâm lăng rừng

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 580.4 (+92 mỗi cấp) Hồi máu 5.5 (+0.6 mỗi cấp)
Năng lượng 500 (+28 mỗi cấp) Hồi năng lượng 8 (+0.8 mỗi cấp)
Sát thương 55.36 (+2.63 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+2.11 mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0.5 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 335
Giáp 34 (+3.5 mỗi cấp)

Bù Nhìn Vô Hại

Thời gian hồi: 0
Phụ kiện của Fiddlesticks sẽ được thay thế bởi Bù Nhìn Kỳ Quái.

Khiếp Hãi

Q
Thời gian hồi: 15 / 14.5 / 14 / 13.5 / 13
Nội tại: Khi không bị lộ diện và ngoài giao tranh hoặc đang giả làm Bù Nhìn, gây sát thương lên kẻ địch bằng kỹ năng sẽ khiến chúng Hoảng Sợ trong {{ fearduration }} giây.

Kích hoạt: Hoảng Sợ một kẻ địch trong {{ fearduration }} giây và gây sát thương phép tương đương {{ totalpercenthealthdamage }} Máu hiện tại của chúng. Nếu mục tiêu mới bị Hoảng Sợ bởi Fiddlesticks, chúng sẽ chịu sát thương phép tương đương {{ totalpercenthealthdamagefeared }} Máu hiện tại.

Bội Thu

W
Thời gian hồi: 10 / 9.5 / 9 / 8.5 / 8
Fiddlesticks vận sức và hút linh hồn của những kẻ địch ở gần, gây {{ draindamagecalc }} sát thương phép mỗi giây trong 2 giây, cộng một lượng sát thương phép tương đương {{ percentfortooltip }}% Máu đã mất của mục tiêu khi kết thúc chiêu. Fiddlesticks hồi lại Máu tương đương {{ vamppercentage }}% lượng sát thương gây ra.

Nếu Fiddlesticks kết thúc vận sức mà không bị gián đoạn, Hồi Chiêu còn lại sẽ giảm đi 60%.

Gặt

E
Thời gian hồi: 10 / 9 / 8 / 7 / 6
Fiddlesticks giải phóng năng lượng hắc ám, gây {{ damage }} sát thương phépLàm Chậm kẻ địch đi {{ slowamount*-100 }}% trong {{ silenceduration }} giây. Kẻ địch ở vùng trung tâm bị Câm Lặng trong thời gian hiệu lực.

Bão Quạ

R
Thời gian hồi: 140 / 110 / 80
Fiddlesticks vận sức trong {{ channeltime }} giây, sau đó dịch chuyển đến và giải phóng đàn quạ chết chóc, gây {{ totaldamage }} sát thương phép trong {{ duration }} giây.
Cách khắc chế Fiddlesticks