Cassiopeia

Xà Nữ

Pháp sư
Sát thương phép
Đường giữa


Cách khắc chế:

Trang bị hồi phục Né kĩ năng Không cho ăn lính Khống chế cứng Trụ đường Câm lặng

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 560 (+90 mỗi cấp) Hồi máu 5.5 (+0.5 mỗi cấp)
Năng lượng 350 (+60 mỗi cấp) Hồi năng lượng 8 (+0.8 mỗi cấp)
Sát thương 53 (+3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.647 (+1.5 mỗi cấp)
Kháng phép 32 (+0.5 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 328
Giáp 18 (+3.5 mỗi cấp)

Thần Tốc Mãng Xà

Thời gian hồi: 0
Cassiopeia được tăng Tốc độ Di chuyển mỗi cấp, nhưng không thể mua giày.

Vụ Nổ Độc Hại

Q
Thời gian hồi: 3.5
Cassiopeia tung ra kịch độc, khiến kẻ địch dính Độc và chịu {{ tooltiptotaldamage }} sát thương phép trong 3 giây. Kỹ năng trúng tướng sẽ tăng cho Cassiopeia 30/35/40/45/50% Tốc độ Di chuyển giảm dần trong 3 giây.

Chướng Khí

W
Thời gian hồi: 24 / 22 / 20 / 18 / 16
Cassiopeia phun độc, để lại một đám mây độc trong 5 giây. Kẻ địch ở trong đám mây độc sẽ chịu {{ damagepersecond }} sát thương phép mỗi giây, dính Độc, Sa Lầy, và Làm Chậm đi 40/50/60/70/80%.

Nanh Độc

E
Thời gian hồi: 0.75
Cassiopeia phóng nanh độc về mục tiêu, gây {{ totaldamage }} sát thương phép. Nếu kẻ địch đã dính Độc, chúng chịu thêm {{ bouspoisoneddamage }} sát thương phép và Cassiopeia hồi lại {{ healcalc }} Máu.

Nếu kỹ năng này hạ gục mục tiêu, Cassiopeia hồi lại {{ cost }} Năng Lượng.

Cái Nhìn Hóa Đá

R
Thời gian hồi: 120 / 100 / 80
Cassiopeia giải phóng cái nhìn hóa đá, gây {{ rdamage }} sát thương phépLàm Choáng kẻ địch đối mặt mình trong {{ rccduration }} giây. Những kẻ địch quay mặt kịp thì sẽ bị Làm Chậm đi {{ rslowpercent }}% giảm dần trong thời gian tương ứng.
Cách khắc chế Cassiopeia

  • Hãy cẩn thận lượng sát thương mà Cassiopeia có thể gây ra với chiêu Nanh độc khi bạn bị dính độc.
  • Hãy quay lưng lại với Cassiopeia khi cô ta chuẩn bị tung chiêu Hóa Đá để chỉ bị làm chậm thay vì bị choáng.