Camille

Bóng Thép

Đấu sĩ


Cách khắc chế:

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 576 (+85 mỗi cấp) Hồi máu 8.5 (+0.8 mỗi cấp)
Năng lượng 339 (+52 mỗi cấp) Hồi năng lượng 8.15 (+0.75 mỗi cấp)
Sát thương 68 (+3.5 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.644 (+2.5 mỗi cấp)
Kháng phép 32.1 (+1.25 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 340
Giáp 35 (+3.8 mỗi cấp)

Thích Ứng Phòng Ngự

Thời gian hồi: 0
Đòn đánh lên tướng giúp tạo lá chắn tỉ lệ theo máu tối đa của Camille dựa trên loại sát thương của mục tiêu (Vật lý hoặc Phép) trong một khoảng thời gian ngắn.

Giao Thức Chuẩn Xác

Q
Thời gian hồi: 9 / 8.25 / 7.5 / 6.75 / 6
Đòn đánh kế của Camille gây thêm {{ bonusdamage }} sát thương vật lý và cho cô {{ msbonus*100 }}% Tốc độ Di chuyển trong {{ msduration }} giây. Kỹ năng này có thể Tái kích hoạt trong vòng {{ qtotalrecasttime }} giây tới.

Nếu Đòn Tái kích hoạt được tung ra sau ít nhất {{ qrampuptime }} giây tính từ đòn đánh thứ nhất, sát thương cộng thêm sẽ tăng lên {{ empoweredbonusdamage }} và {{ damageconversionpercentage }} sát thương Đòn đánh sẽ được chuyển hóa thành sát thương chuẩn.

Đá Quét Chiến Thuật

W
Thời gian hồi: 17 / 15.5 / 14 / 12.5 / 11
Camille vận sức và đá quét, gây {{ basedamagetotal }} sát thương vật lý.

Kẻ địch ở nửa ngoài vùng quét bị Làm Chậm đi {{ slowpercentage }}% giảm dần trong {{ slowduration }} giây, chúng cũng sẽ chịu thêm sát thương vật lý tương đương {{ outeredgetooltip }} Máu tối đa. Camille hồi lại Máu tương đương {{ outerconehealingratio }}% sát thương cộng thêm gây ra lên tướng.

Bắn Dây Móc

E
Thời gian hồi: 16 / 14.5 / 13 / 11.5 / 10
Camille bắn dây móc vào địa hình, kéo cô tới vị trí đó và cho phép Tái kích hoạt Kỹ năng trong 1 giây.

Tái kích hoạt: Camille nhảy khỏi tường, đâm vào tướng địch đầu tiên trúng phải. Khi chạm đất, cô gây {{ totaldamage }} sát thương vật lý lên cả các kẻ địch ở gần và Làm Choáng chúng trong {{ knockupduration }} giây. Lao về phía tướng địch tăng gấp đôi khoảng cách và cho thêm {{ asbuff*100 }}% Tốc độ Đánh trong {{ asduration }} giây khi va chạm.

Tối Hậu Thư

R
Thời gian hồi: 140 / 115 / 90
Camille Không Thể Chỉ Định trong thoáng chốc và nhảy vào một tướng địch, nhốt chúng trong một khu vực không thể thoát khỏi bằng bất kỳ cách nào trong {{ rduration }} giây. Kẻ địch khác gần đó bị Hất Văng đi. Đòn đánh lên kẻ địch bị bắt gây thêm sát thương phép tương đương {{ ronhitdamage }} cộng {{ rpercentcurrenthpdamage }}% Máu hiện tại.
Cách khắc chế Camille

  • Lá chắn của Camille chỉ hiệu quả với một loại sát thương, hãy tấn công cô khi cô không chống được sát thương các bạn.
  • Tối Hậu Thư có tầm sử dụng ngắn, cố gắng Tốc Biến đi trước khi cô tới gần.