Bard

Ông Bụt Vũ Trụ

Pháp sư


Cách khắc chế:

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 560 (+89 mỗi cấp) Hồi máu 5.5 (+0.55 mỗi cấp)
Năng lượng 350 (+50 mỗi cấp) Hồi năng lượng 6 (+0.45 mỗi cấp)
Sát thương 52 (+3 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+2 mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0.5 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 330
Giáp 34 (+4 mỗi cấp)

Thế Giới Mầu Nhiệm

Thời gian hồi: 0
Tinh Linh Chuông: Bard thu hút các tinh linh nhỏ bé hỗ trợ ông đánh thường, gây thêm sát thương phép. Khi Bard thu thập đủ số Chuông, các tinh linh sẽ gây thêm sát thương diện rộng và làm chậm kẻ địch.

Chuông: Chuông xuất hiện ngẫu nhiên cho Bard thu thập. Chúng cho kinh nghiệm, năng lượng tối đa, và cộng dồn tốc độ di chuyển ngoài giao tranh.

Mắt Xích Không Gian

Q
Thời gian hồi: 11 / 10 / 9 / 8 / 7
Bard bắn ra một luồng sóng năng lượng, gây {{ totaldamage }} sát thương phép lên hai kẻ địch đầu tiên trúng phải. Mục tiêu đầu tiên trúng chiêu sẽ bị Làm Chậm đi 60% trong 1/1.2/1.4/1.6/1.8 giây.

Nếu luồng sóng công kích trúng kẻ địch thứ hai hoặc tường, thì các kẻ địch trúng chiêu đó sẽ bị Làm Choáng trong 1/1.2/1.4/1.6/1.8 giây.

Điện An Lạc

W
Thời gian hồi: 14
Bard tạo ra một ngôi điện giúp tăng 30% Tốc độ Di chuyển giảm dần trong 1.5 giây và hồi lại ít nhất {{ initialheal }} Máu cho đồng minh đầu tiên nhặt nó. Ngôi điện sẽ lớn lên sau 10 giây, giúp hồi lại {{ maxheal }} Máu.

Bard có thể đặt tối đa 3 ngôi điện cùng lúc. Nếu tướng địch giẫm qua điện, nó sẽ bị phá hủy.

Số Điện đang hoạt động: {{ f1 }} / {{ f2 }}

Hành Trình Kì Diệu

E
Thời gian hồi: 22 / 20.5 / 19 / 17.5 / 16
Bard mở ra một cánh cổng một chiều xuyên qua Địa Hình trong 10 giây. Bất cứ tướng nào cũng có thể di chuyển trong đó bằng cách đi vào cổng khi ở gần điểm vào.

Thiên Mệnh Khả Biến

R
Thời gian hồi: 110 / 95 / 80
Bard tung ra năng lượng bảo hộ vào một khu vực, đặt tất cả các đơn vị và công trình trúng phải vào trạng thái Ngưng Đọng trong {{ rstasisduration }} giây.
Cách khắc chế Bard

  • Đối thủ của Bard cũng đi qua được Hành Trình Kì Diệu, nên nếu cho là an toàn, bạn có thể đi theo ông.
  • Phá Điện An Lạc bằng cách dẫm lên chúng. Chớ để đồng đội của hắn an lạc mà không phải trả giá.
  • Chiêu cuối Thiên Mệnh Khả Biến, tác động lên cả đồng đội, đối thủ, quái rừng, lẫn trụ. Đôi khi đứng trong đó lại có lợi đó!