Aurelion Sol

Ác Long Thượng Giới

Pháp sư


Cách khắc chế:

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 575 (+92 mỗi cấp) Hồi máu 7 (+0.6 mỗi cấp)
Năng lượng 350 (+50 mỗi cấp) Hồi năng lượng 6 (+0.8 mỗi cấp)
Sát thương 57 (+3.2 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.625 (+1.36 mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0.5 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 325
Giáp 19 (+3.6 mỗi cấp)

Trung Tâm Vũ Trụ

Thời gian hồi: 0
Sao bay quanh Aurelion Sol, gây sát thương phép khi trúng kẻ địch.

Tinh Vân Cầu

Q
Thời gian hồi: 11 / 10 / 9 / 8 / 7
Aurelion Sol tạo ra tinh vân ngày một lớn dần, giúp tăng 20% Tốc độ Di chuyển. Khi thoát ra Quỹ Đạo Ngoài của Aurelion Sol hoặc Tái kích hoạt, tinh vân sẽ phát nổ, gây {{ totaldamage }} sát thương phépLàm Choáng kẻ địch trong {{ minstun }} đến 2.2/2.4/2.6/2.8/3 giây, dựa trên thời gian di chuyển được.

Khai Mở Thiên Hà

W
Thời gian hồi: 8 / 6.5 / 5 / 3.5 / 2
Nội tại: Tăng sát thương của Trung Tâm Vũ Trụ lên {{ starbasedamageincrease }}.

Kích hoạt: Đẩy các ngôi sao của Aurelion Sol ra Quỹ Đạo Ngoài, tăng tốc, và gây {{ damagemultiplier*100 }}% sát thương. Sau 3 giây, Tái kích hoạt, hoặc sử dụng Du Hành Không Gian, các ngôi sao sẽ thu lại giúp Aurelion Sol tăng thêm 40% Tốc độ Di chuyển, giảm dần trong 1.5 giây.

Du Hành Không Gian

E
Thời gian hồi: 80 / 75 / 70 / 65 / 60
Aurelion Sol bắt đầu bay về hướng chỉ định với 600/650/700/750/800 Tốc độ Di chuyển. Chịu sát thương từ tướng hoặc trụ sẽ kết thúc hành trình bay. Khi bay, ngài có thể nhìn và bị nhìn xuyên địa hình.

Kỹ năng này chỉ có thể sử dụng trong trạng thái ngoài giao tranh.

Sóng Ánh Sáng

R
Thời gian hồi: 110 / 90 / 70
Aurelion Sol khạc ra một luồng sóng hỏa tinh, gây {{ totaldamage }} sát thương phép, Làm Chậm kẻ địch đi 40/50/60% trong 2 giây, và Đẩy Lùi kẻ địch ra Quỹ Đạo Ngoài.
Cách khắc chế Aurelion Sol

  • Cố gắng đi vào trong vòng sao, nó không thể gây sát thương cho bạn ở đó.
  • Vòng sao biến mất khi hắn bị choáng hoặc câm lặng, hãy tận dụng cơ hội.
  • Hắn nhận thêm tốc độ khi di chuyển về một hướng, nhưng sẽ bị mất nếu chịu sát thương.
  • Tinh Vân Cầu có thể che phủ một vùng rộng - đừng đứng một chỗ quá lâu!