Ashe

Cung Băng

Sát thương vật lý
Đấu sĩ
Đường dưới


Cách khắc chế:

Trang bị hồi phục Không cho ăn lính Khống chế cứng Né kĩ năng Trụ đường Chơi hổ báo đầu trận

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 570 (+87 mỗi cấp) Hồi máu 3.5 (+0.55 mỗi cấp)
Năng lượng 280 (+32 mỗi cấp) Hồi năng lượng 6.97 (+0.4 mỗi cấp)
Sát thương 59 (+2.96 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.658 (+3.33 mỗi cấp)
Kháng phép 30 (+0.5 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 325
Giáp 26 (+3.4 mỗi cấp)

Băng Tiễn

Thời gian hồi: 0
Các phát bắn của Ashe làm chậm mục tiêu, khiến cô gây thêm sát thương lên chúng.

Đòn chí mạng của Ashe sẽ không gây thêm sát thương nhưng chúng sẽ làm mục tiêu bị chậm hơn nhiều.

Chú Tâm Tiễn

Q
Thời gian hồi: 0
Nội tại: Đòn đánh của Ashe cho một cộng dồn trong 4 giây. Ở đủ 4 cộng dồn, cô có thể kích hoạt kỹ năng.

Kích hoạt: Ashe nhận 20/25/30/35/40% Tốc độ Đánh và Đòn đánh sẽ gây {{ empowereddamage }} sát thương trong 4 giây.

Tán Xạ Tiễn

W
Thời gian hồi: 14 / 11.5 / 9 / 6.5 / 4
Ashe bắn ra {{ numberofarrowstooltip }} mũi tên theo hình nón, mỗi mũi tên gây {{ totaldamage }} sát thương vật lý. Kẻ địch có thể trúng nhiều mũi tên, nhưng chỉ chịu sát thương từ mũi tên đầu tiên.

Ưng Tiễn

E
Thời gian hồi: 5
Ashe lệnh chim ưng của mình bay đi, cho tầm nhìn ở vị trí chỉ định trên bản đồ trong 5 giây. Nó sẽ làm lộ diện khu vực xung quanh đường bay của mình.

Kỹ năng này có thể tích trữ 2 điểm ({{ chargecooldown }} giây sạc lại).

Đại Băng Tiễn

R
Thời gian hồi: 100 / 90 / 80
Ashe bắn ra một mũi tên băng giá, Làm Choáng tướng địch đầu tiên trúng chiêu và gây {{ rmaindamage }} sát thương phép. Thời gian Làm Choáng tăng thêm dựa trên quãng đường nó di chuyển được, tối đa {{ maxstunduration }} giây. Những kẻ địch xung quanh chịu một nửa sát thương.
Cách khắc chế Ashe

  • Ashe không có nhiều khả năng phòng ngự, do đó cô ta là một mục tiêu khá dễ bị săn.
  • Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi di chuyển trên bản đồ khi mà Ashe vẫn chưa dùng Đại Băng Tiễn của mình.