Aphelios

Song Nguyệt Chiến BinhCách khắc chế:

Trang bị & phép bổ trợ khắc chế:

Máu 530 (+88 mỗi cấp) Hồi máu 3.25 (+0.55 mỗi cấp)
Năng lượng 348 (+42 mỗi cấp) Hồi năng lượng 6.5 (+0.4 mỗi cấp)
Sát thương 57 (+2.4 mỗi cấp) Tốc độ đánh 0.64 (+2.1 mỗi cấp)
Kháng phép 26 (+0.5 mỗi cấp) Tốc độ di chuyển 325
Giáp 28 (+3 mỗi cấp)

Sát Thủ Và Tiên Tri

Thời gian hồi: 0
Aphelios sử dụng 5 Vũ Khí Lunari do người chị Alune tạo ra. Anh có thể dùng hai cái một lúc: một chính và một phụ. Mỗi vũ khí có Đòn Đánh và Kích Hoạt riêng. Đòn đánh và kỹ năng tiêu hao đạn của vũ khí. Khi hết đạn, Aphelios bỏ vũ khí đó và Alune triệu hồi vũ khí tiếp theo trong số 5 vũ khí.

Kỹ Năng Vũ Khí

Q
Thời gian hồi: 9

Đổi

W
Thời gian hồi: 0.8
Đổi vũ khí chính và phụ, trang bị cho mình Gravitum.

Ánh Trăng Dẫn Lối

R
Thời gian hồi: 120 / 110 / 100
Aphelios bắn một viên nguyệt đạn phát nổ khi trúng tướng, gây {{ maxdamage }} sát thương vật lý lên các kẻ địch xung quanh. Aphelios sau đó tấn công tất cả tướng địch trúng đòn bằng vũ khí chính.

Sau đó, Aphelios tấn công tất cả tướng địch trúng đòn bằng vũ khí chính. {{ Spell_ApheliosR_WeaponMod_{{ f1 }} }}
Cách khắc chế Aphelios

  • Mỗi vũ khí của Aphelios có nhược điểm khác nhau, hãy khai thác nhược điểm có lợi cho tướng của bạn nhất. Cẩn thận Pháo Trọng Trường, nó có thể trói chân bạn đấy.